Amos

Vzdělávací fond Broumovska

Jasná, klidná, celistvá mysl / 23.–25. 11.

Víkendový meditační seminář

více info >

Adventní trh / 16. 12. 2018

Nenechte si ujít oblíbený trh s bohatou nabídkou regionálních produktů

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia do otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2018/2019 určeného pro uchazeče s vazbou na region v území CHKO Broumovsko.

Cíle 2. otevřeného grantového kola

 • Umožnit mladým, nadaným a motivovaným lidem se silnou vazbou na Broumov a okolí vydat se v školním roce 2018/2019 na cestu „za poznáním“ spojenou se získáním zkušenosti v zahraničí.
 • Poskytnout těm, kteří jsou odhodlaní investovat svůj čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na budoucí povolání, a pro které je získání zahraniční zkušenosti ekonomicky nedosažitelné, finanční příspěvek, který jim pomůže překročit práh této ekonomické nedostupnosti.
 • Zprostředkovat stipendistům zkušenost s životem v jiné zemi, která kromě možnosti získat jedinečné vzdělání v oborech či kvalitě často přesahující možnosti studia v ČR nabízí i příležitost porozumět rozmanitosti kultur, osvojit si dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj a prohloubit znalosti cizích jazyků.

​Kdo může žádat o stipendium?

O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v Broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění.

Stipendium je primárně myšleno pro nadané mladé lidi, kteří chtějí:

 • studovat v roce 2018/2019 v zahraničí
  • střední školu
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • včetně výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další),
 • zdokonalit své nadání a talent v zahraničí
  • účastí na mistrovském kurzu („master class“) a to hudebním, tanečním, výtvarném, divadelním aj.
  • účastí na mezinárodní umělecké soutěži nebo festivalu
 • zlepšit se ve svém oboru
  • odbornou stáží specificky zaměřenou na vybraný obor
  • podílením se na mezinárodním vědeckém výzkumu či projektu

Časový harmonogram

 • Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2018/2019 je 31. května 2018.
 • Pohovory s vybranými žadateli proběhnou v průběhu června 2018. Seznam vybraných žadatelů s termínem, místem a časem konání bude včas oznámen emailem.
 • Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do pátku 15. června 2018.
 • Úspěšným žadatelům bude nejpozději do konce června 2018 vystaven příslib o poskytnutí stipendia a po splnění veškerých podmínek budou vyzváni k podpisu smlouvy o udělení stipendia, na jehož podkladě bude poskytnuto jeho samotné plnění.

Kompletní text výzvy a další informace:  amos@broumovsko.cz

 

Marseille, Francie - není to láska na první pohled

24. srpen 2018 - Studentka Markéta Nádvorníková, podpořená Vzdělávacím fondem Amos, se při svých cestách podívala i do Francie... A protože ráda píše, podělila se s námi o své zážitky: Marseille, Francie - není to láska na první pohled V jeden...

Celý článek

Se Vzdělávacím fondem AMOS až na čínskou univerzitu...

7. únor 2018 - Jako studentka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci jsem se rozhodla odjet získat zkušenosti do zahraničí. S podporou Talentového fondu Broumovska (nyní Vzdělávací fond AMOS, pozn.red.) a Čínského vládního...

Celý článek

1. grantové kolo

29. červen 2017 - První grantové kolo Talentového fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy bylo úspěšně uzavřeno. Talentový fond Broumovska...

Celý článek

Sdílejte na