Pro firmy

Nová poznání a zážitky

Monika Načeva & Michal Pavlíček

8. prosince 2017 / Dřevník

více info >

Výstava fotografií Landschaft

Vernisáž: 2. 11. 18:00, Lapidárium

více info >

Adventní trh / 17.12.2017

Tradiční předvánoční trhy s bohatou nabídkou regionálních produktů

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

Máte chuť najít své potenciály v oblasti komunikace, rétoriky, jednání s lidmi či rozhodování?
Objevit své přednosti a zdokonalit se v oblastech, které pomohou v osobnostním růstu Vám i rozvoji Vaší firmy?
Chcete najít své bohatství?

 „Pravé bohatství je uvnitř nás, a nikoliv kolem nás.“  P. Anselm Grün, německý benediktin a autor knih pojednávajících o souvislostech a provázanosti duchovního života a ekonomiky naší společnosti 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov nabízí řadu vzdělávacích seminářů pro firmy pod vedením zkušených lektorů, v plně vybavených učebnách národní kulturní památky. K dispozici je ubytování v renovovaných mnišských celách Domu hostů. Na všechny semináře, které je možné vytvořit i na míru, se vztahují množstevní slevy. Možnost zakoupení dárkového poukazu.

Přihlášky na semináře, prosíme, alespoň týden předem.

Kontakt a více informací:

Pavla Semeráková
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Klášterní 1, Broumov, 55001
email: pavla.semerakova@broumovsko.cz
telefon: +420 603 271 426

Aktuální nabídka seminářů:

 

Komunikace v obtížných a konfliktních situacích

Potřebujete mluvit, slyšet a rozumět? A to i v situacích, které tomu nepřejí? Pak se Vám vyplatí podívat se na komunikaci, problémy a konflikty novýmy očima. Kurz ukazuje, jak diskusi s jinými lidmi vést a dovést k výsledku. Vychází z mediačních...

Celý článek

Komunikační a prezentační dovednosti

Chcete objevit tajemství neotřelé prezentace? Najít v sobě řečníka, který zaujme a nadchne publikum? V rámci kurzu se seznámíte s nejnovějšími trendy v oblasti prezentování. Povíme si, jak připravit zajímavý obsah, čím svou prezentaci podpořit,...

Celý článek

Efektivní vedení porad

Jak proměnit porady v opravdový nástroj firemní komunikace? Nechcete již ztrácet na poradách čas a motivaci k práci?  Povíme si hlavní zásady dobře zorganizované porady a jak rozvinout sociální dovednosti potřebné k vedení...

Celý článek

Zvládání stresu

Jak využít stres ve svůj prospěch? Chcete poznat a vyzkoušet si zajímavé techniky zvládání negativního stresu? Přijďte si prožít seminář plný krásného poznání a relaxací. Stres není jen nepříjemná součást našeho každodenního života,...

Celý článek

Time management

Zacházíte s časem tak, že jste spokojení se životem a pracovním výkonem? Co je to časový management a proč se do něho vztahuje nejen efektivnost a disciplinovanost lidské činnosti, ale především orientace podle skutečných...

Celý článek

Řešení a využívání konfliktů

Bez konfliktů a problémů by nemohl probíhat vývoj. Kurz nabízí pozitivní pohled na konflikty, který umožňuje konflikty nejen úspěšně řešit, ale i využívat ve prospěch lidí a organizací. Ukazuje příčiny konfliktů, jejich spontánní i řízený vývoj...

Celý článek

Efektivní telefonování

Kdy a jak telefonovat v dnešním uspěchaném světě? Jak si domluvit více obchodních schůzek a prodat více produktů? Chcete se zbavit respektu a obav z telefonování, získat motivaci k telefonické komunikaci a těšit se z ní? Na...

Celý článek

Moderace

Chcete se dozvědět, jak zvládnout roli moderátora a vyzkoušet si zajímavé moderování v různých situacích při workshopech, setkáních a konferencích? Na našem kurzu se seznámíte se základy moderace, povíme si, co se očekává od...

Celý článek

Umění kreativity

Pojďte se stát na chvíli skutečnými umělci v oboru myšlení. Objevte v sobě tvořivost a nápaditost. Naučte se kreativně myslet. „Kreativita pomáhá člověku, cokoli dělat lépe. Kreativní potenciál umožňuje rychleji se rozhodovat a konat...

Celý článek

Školení školitelů

Jak vytvořit poutavý seminář, nebo kurz? Umíte předat posluchačům podstatné informace a zaujmout svým vystupováním? Na našem kurzu se dozvíte základní informace z verbální a neverbální komunikace, procvičíte rétorické...

Celý článek

Sebepoznání

Rozumíte svému chování, pocitům, schopnostem a rozhodování? Víte, proč je znalost sebe sama předpokladem pozitivního vztahu k sobě samému, k ostatním a dobrého vedení lidí? Přijďte posílit poznání sebe sama, zvážit, co...

Celý článek

Teambuilding

Chcete se v týmu lépe poznat, podpořit vzájemnou spolupráci, vytvořit otevřené a vstřícné pracovní prostředí? Seminář zahrnuje prvky sebepoznání, rozvíjí a prohlubuje mezilidské vazby ve skupině, napomáhá...

Celý článek

Vedení lidí a organizací

Chcete dosáhnout dlouhodobě udržitelného úspěchu? Pak musíte efektivně poskytovat něco užitečného a mít schopné a spokojené lidi. Kurz ukazuje, z čeho vzniká a vyvíjí se užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika. Tedy jak dělat správné věci,...

Celý článek

Prodejní a komunikační dovednosti

Rádi byste zlepšili své prodejní dovednosti? Osvojili si základní komunikační návyky důležité pro zvýšení úspěšnosti v obchodních jednáních? Na našem kurzu se seznámíte se základy komunikace, metodami dotazování, uměním kladení otázek....

Celý článek

Vyjednávání s rozšířeným tréninkem vyjednávacích taktik

Jak se připravit na vyjednávání, abyste uspěli? Jaké jsou fáze vyjednávání, pravidla, argumentace? V rámci semináře procvičíte dovednosti s důrazem na ty, které ve spolupráci s lektorem identifikujete jako klíčové pro Váš další rozvoj v roli...

Celý článek

Sdílejte na