13 čtvrtek
Science.Dialog Café: Udržitelný rozvoj po třiceti letech
ScienceCafé

Science.Dialog Café: Udržitelný rozvoj po třiceti letech

Čtvrtek 13. 4. 2017 od 18:00
Sál Kreslírna / Klášter Broumov

Udržitelný rozvoj byl poprvé definován Komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj v roce 1987. Od té doby byly formulovány základní principy udržitelného rozvoje, problém je však s prosazováním těchto principů v reálném životě. Během besedy budou zmíněny hodnotové, ekonomické a technologické aspekty dlouhodobě udržitelného rozvoje. V diskusi se případně můžeme dotknout i možných důsledků, ukáže-li se, že směřování k udržitelnému rozvoji je nad současné síly lidského společenství.

Přednášející: Pavel Nováček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana přírodního prostředí. Poté pět let pracoval v Ústavu krajinnej ekológie SAV na Slovensku. V roce 1990 se vrátil na Přírodovědeckou fakultu UP. Od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií. Věnuje se globálním souvislostem udržitelného rozvoje, především v tzv. rozvojových zemích. Napsal několik odborných i populárně naučných knih, které jsou v elektronické podobě dostupné na: www.pavelnovacek.eu. Navštívil devadesát zemí na pěti kontinentech a zkušenosti ze svých cest využívá i na svých přednáškách a besedách. V současnosti žije i s manželkou a třemi dětmi v Samotiškách u Olomouce. 

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

Tato přednáška byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem, z projektu Propagace ekologického zemědělství a regionálních výrobků na Broumovsku a městem Broumov. 

Zpět na kalendář akcí