Skriptorium

Velikonoční trh / 24.3.2018

Tradiční trh v areálu kláštera, vstup zdarma

více info >

Benefiční koncert Vilém Veverka, Kateřina Englichová

1.5. 2018 / Sál Dřevník

více info >

Supermarket Svět

Putovní interaktivní výstava pro školní kolektivy

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce vzdělávací program Skriptorium Maiwaldovy akademie. Program, který běží od poloviny ledna 2016, navazuje na tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak a čím se kdysi psalo, jak se vytvářely knihy a herbáře, jak se vyráběl papír, pergameny, odhalí vzácné druhy rostlin.

 

1. SKRIPTORIUM – ZA PŘÍBĚHEM PAPÍRU

Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme v nově zrekonstruované středověké papírně, kde se děti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkouší si těžkou práci pergameníka, dozví se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír

Cíle:
Děti poznají z čeho se vyrábí papír a porozumí, proč mají papírem šetřit. Dokáží vyrobit svůj ruční papír. Porozumí slovu recyklace.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Kompetence k učení – dítě naslouchá pohádce, rozumí mluvenému slovu, uplatní své porozumění.
Kompetence k řešení problémů –v pohádce se snaží vyřešit problém, který v příběhu nastane.  
Komunikativní kompetence - dítě je vedeno k vyjadřování vlastního názoru, rozumí mluvenému slovu.
Občanské a činnostní kompetence –dítě si uvědomuje problémy spojené s plýtváním papírem, chápe smysl recyklace, zdokonaluje se v manuální činnosti.

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech.
Dítě a jeho psychika – dítě rozumí pohádkovému příběhu, samo se vyjadřuje k danému tématu.
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol.
Dítě a společnost – dítě přemýšlí nad důsledky svého chování v rámci produkce odpadů, tvoří svůj vlastní papír dle svého vzoru.
Dítě a svět - dítě získává kladný vztah se stromům, rozvíjí se soucítění se vším živým.

 

2. SKRIPTORIUM – KOUZLA BAREV
Středověká barvírna nás zavede do světa bádání a experimentování. Děti budou mít možnost podle rozmanitých technik a postupů vytvářet barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků. Vyzkouší si řemeslo „mistra míchače“ a společně tak vytvořit barvy a obrazy podle své fantazie. 

Cíl programu:
Děti poznají, z čeho se dají vyrobit přírodní barvy a jak vypadaly "středověké" obrázky v knížce.

Rozvíjené klíčové kompetence RVP:
Komunikativní, spolupráce, k učení, občanská a činnostní (děti se zdokonalují v manuální činnosti, rozví toleranci k odlišnému),  k. k řešení problémů (objevují a vymýšlí řešit úkol)

Rozvíjené vzdělávací oblasti:
Dítě a jeho tělo – dítě získává pomocí praktických úkolů větší jistotu v manuálních dovednostech, zapojuje různé smysly
Dítě a jeho psychika – dítě se samo se vyjadřuje k danému tématu, aktivně komentuje zážitky, prohlíží knížky,
Dítě a ten druhý – dítě se snaží spolupracovat, vyřešit ve skupině daný úkol, kooperuje
Dítě a společnost – dítě si utváří povědomí o existenci historie a ostatních kultur, vedeno k toleranci k odlišnému
Dítě a svět - dítě rozvíjí soucítění se vším živým

 

Skriptorium bylo finančně podpořeno díky projektu Malovaná zahrada z prostředků Státního fondu životního prostředí částkou 500.000 korun.

Kontaktní osoba pro rezervaci
Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz