Talentový fond opět podpoří mladé lidi z Broumovska

Koncert laureátů Broumovské klávesy

Rudolfinum / 22. 10. 2018

více info >

5. Broumovské diskuse / 6.–7.11.2018

Dvoudenní diskusní konference se zajímavými hosty na téma Hrdinství a odvaha.

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl / 23.–25. 11.

Víkendový meditační seminář

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

9. listopad 2017 - Každý mladý talentovaný jedinec si nemůže dovolit získat zkušenosti s prací či studiem v zahraničí, aby své znalosti, nadání a schopnosti rozvinul v modernějším prostředí s vyspělejšími podmínkami v oblastech umění či vědy. Těm, kteří jsou limitovaní finančními prostředky, nabízíme přihlásit se do 2. otevřeného grantového kola AMOS - Vzdělávacího fondu Broumovska obecně prospěšné společnosti Pro rozvoj Broumovska na školní rok 2018/2019.

Obohacení života zkušenostmi nejen ze zahraničí, ale i v rámci ČR je důležité nejen pro budoucí zaměstnání, ale i pro osobní rozvoj člověka. Naší vizí při vytvoření Vzdělávacího fodnu Amos byla myšlenka umožnění a motivace mladých studentů s talentem k vycestování za hranice, nabytí zkušeností a rozšíření odborných znalostí. Návrat těchto mladých lidí na Broumovsko, do místa, ke kterému mají vztah, pak může pozitivně ovlivnit celý region.

Ve 2. grantovém kole bude rozděleno mezi uchazeče až 130 tisíc korun českých. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018. Hlavními předpoklady pro získání stipendia je vztah k Broumovsku a znalost cizího jazyka. Stipendisté budou vybráni na základě rozhodnutí členů Výběrové komise. Uchazeči získají vyrozumění o získání stipendia do 15. června 2018. Formulář žádosti o stipendium a další informace jsou dostupné na vyžádání na adrese amos@broumovsko.cz.

Foto: Miriam Hrušková, Šhangaj

Sdílejte na