Talentový fond opět podpoří mladé lidi z Broumovska

Monika Načeva & Michal Pavlíček

8. prosince 2017 / Dřevník

více info >

Výstava fotografií Landschaft

Vernisáž: 2. 11. 18:00, Lapidárium

více info >

Adventní trh / 17.12.2017

Tradiční předvánoční trhy s bohatou nabídkou regionálních produktů

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

9. listopad 2017 - Každý mladý talentovaný jedinec si nemůže dovolit získat zkušenosti s prací či studiem v zahraničí, aby své znalosti, nadání a schopnosti rozvinul v modernějším prostředí s vyspělejšími podmínkami v oblastech umění či vědy. Těm, kteří jsou limitovaní finančními prostředky, nabízíme přihlásit se do 2. otevřeného grantového kola Talentového fondu BROUMOVSKO obecně prospěšné společnosti Pro rozvoj Broumovska na školní rok 2018/2019.

Obohacení života zkušenostmi ze zahraničí je důležité nejen pro budoucí zaměstnání, ale i pro osobní rozvoj člověka. Naší vizí při vytvoření Talentového fondu BROUMOVSKO byla myšlenka umožnění a motivace mladých studentů s talentem k vycestování za hranice, nabytí zkušeností a rozšíření odborných znalostí. Návrat těchto mladých lidí na Broumovsko, do místa, ke kterému mají vztah, pak může pozitivně ovlivnit celý region.

Ve 2. grantovém kole bude rozděleno mezi uchazeče až 130 tisíc korun českých. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018. Hlavními předpoklady pro získání stipendia je vztah k Broumovsku a znalost cizího jazyka. Stipendisté budou vybráni na základě rozhodnutí členů Výběrové komise. Uchazeči získají vyrozumění o získání stipendia do 15. června 2018. Formulář žádosti o stipendium a další informace jsou dostupné na vyžádání na adrese talent@broumovsko.cz.

Sdílejte na