Univerzita třetího věku

Studujte každý rok nová témata z historie, literatury či ochrany přírody

Benefiční koncert Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus

1.5. 2017 / Sál Dřevník

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

KNIHTISK - od března 2017

Nový vzdělávací program pro školy

více info >

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody.

Semestry:
Zimní semestr/ říjen - leden
Letní semestr/ únor - květen

tel.: +420 491 521 282-3, +420 734 443 161

Poplatek: 250,-/semestr

Zimní semestr

Náchodské muzeum se představuje

1. Od múseionu po náchodské muzeum

20. 10. 2016, 13:00, Mgr. Petr Landr

2. Pravěk na horním toku Metuje a Stěnavy

24. 11. 2016, 13:00, Mgr. Jan Tůma

3. Bible v dějinách knižní kultury

15. 12. 2016, 13:00, Mgr. Pavlína Švandová

4. Laudonovo opevnění z 18. století ve světle písemných pramenů

19. 1. 2017, 13:00, Bc. Richard Švanda

Letní semestr

Ruce na lavici: o školách, školácích a učitelích

1. Vzdělání a vzdělávání v době středověku

16. 2. 2017, 13:00, PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

2. Škola za císaře pána

23. 3. 2017, 13:00, PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

3. První republika a její školy

20. 4. 2017, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

4. Proměny  (nejen obsahu) dějepisných učebnic ve 20. století

18. 5. 2017, 13:00, Mgr. Irena Kapustová

Sdílejte na