Školy

Nabídka krátkodobých i pobytových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ.

Benefiční koncert Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus

1.5. 2017 / Sál Dřevník

více info >

Historické příběhové dílny

Nové zážitkové workshopy pro ZŠ a SŠ

více info >

KNIHTISK - od března 2017

Nový vzdělávací program pro školy

více info >

Naše vzdělávací programy jsou koncipovány tak, aby byly podpořeny všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Programy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají pedagogické, přírodovědecké či humanitní vzdělání. Probíhají v unikátních historických prostorách národní kulturní památky broumovského kláštera a klášterní zahrady. Na výběr je z mnoha tematicky odlišených programů, opřených o tradici benediktinského vzdělávání...

Těšíme se na vás!

V případě zájmu o bližší informace či rezervaci vzdělávacího programu nás, prosím, kontaktujte:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Klášterní 1
55001 Broumov

martina.junkova@broumovsko.cz, +420 734 443 165

Knihtisk / NOVINKA

Pojďme společně prozkoumat přelomový vynález 15. století. Jak funguje? Kdo ho vynalezl? Vyzkoušíme si tisk psaného slova i ilustrací. Pomocí linorytu vytiskneme svou první stranu knihy. Možná si i celou stranu knihy sami vyrobíme. Společně...

Celý článek

Historické příběhové dílny / NOVINKA

Jarní novinka Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Zážitkové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd a středních škol, které seznamují atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou. Na...

Celý článek

Skriptorium - Středověká písárna

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků a návštěvníků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce vzdělávací program Skriptorium sekce EVVO Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Program, který běží od poloviny...

Celý článek

Adaptační programy

Cílem těchto programů je adaptace a podpora vztahů v kolektivech, rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné tolerance. Děti se seznamují prostřednictvím psychomotorických her a poznávají se navzájem v rámci skupiny včetně pedagogů. Učí se...

Celý článek

Pobytové programy

Vážení pedagogičtí pracovníci, na našich stránkách naleznete širokou nabídku pobytových programů pro jednotlivé stupně škol.  Programy jsou zaměřeny na trvale udržitelný způsob života, globální souvislosti a objevování...

Celý článek

Vzdělávací programy

Chcete své žáky a studenty nadchnout, rozšířit jim obzory a nabídnout vzdělávací program, jaký ještě nezažili? Ukázat jim taje a zajímavosti přírody, historie, ekologie, architektury či filmového světa? Pak jsou pro vás jako stvořené naše...

Celý článek

Sdílejte na