10. ročník grantového programu Máme rádi Broumovsko rozdá 90 tisíc korun

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

5. října 2015 - Pracujete s dětmi a mládeží na Broumovsku a sháníte finance pro své projekty? Pak je pro vás jako stvořený grantový program Máme rádi Broumovsko. Jeho 10. ročník, vyhlášený počátkem října, rozdělí celkem 90 tisíc korun mezi projekty prohlubující kladný vztah dětí k broumovskému regionu. Uzávěrka přihlášek je 20. listopadu.

Program Máme rádi Broumovsko každoročně vyhlašuje obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska. Cílem programu je podpořit organizace i jednotlivce v aktivitách zaměřených na rozvoj regionu ve vlastivědných, kulturních i ekologických oblastech. Letos bude díky grantovému programu rozdáno třikrát deset tisíc korun a dvakrát třicet tisíc korun.

„Cílovou skupinou u klasického grantu Máme rádi Broumovsko jsou děti a mládež, u grantu PLUS je cílová skupina rozšířena o všechny obyvatele Broumovska. O účast v programu mohou žádat české neziskové organizace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, příspěvkové organizace, které ve městě či obci prokazatelně pracují s dětmi minimálně poslední 2 roky a příspěvkové organizace nebo neformální sdružení občanů zaštítěné fyzickou osobou,“ vysvětlila Marcela Školníková, koordinátorka programu Máme rádi Broumovsko.

Finanční prostředky získává grantový program během každoročního Dobročinného večera pro Broumovsko, který se koná vždy v předvečer ochutnávky vín Vinum et Cetera. Vítězné projekty vybírá podle bodových kritérií výběrová komise. V loňském roce finance získalo baletní studio Fouette, Okrašlovací spolek, Rodiče olivětínským dětem a ZŠ Suchý Důl. Letos získají vybrané organizace kromě finanční podpory také možnost prohlídky broumovského kláštera a klášterní zahrady. Formulář žádosti o grant je k dispozici na www.nase.broumovsko.cz.

Sdílejte na