Akce v klášteře

05 pátek
Broumovská klávesa 2019
Broumovský klášter

Broumovská klávesa 2019

5.–7. duben 2019
Klášter Broumov, sál Dřevník

9. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.

Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Uzávěrka přihlášek: 29. 3. 2019

Více informací:

www.broumovskaklavesa.cz

Zpět na kalendář akcí