Broumovská klávesa se vrací do Broumova

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Máte doma malého Mozarta?

Pošlete ho změřit síly do soutěže Broumovská klávesa…

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do 18 let Broumovská klávesa se vrací do Broumova. Po dvou letech fungování na zámku v Mikulově, kam se soutěž dočasně přesunula kvůli revitalizaci broumovského kláštera, si budou moci mladí umělci opět zasoutěžit na domácí, broumovské půdě. Pátý ročník hudebního klání se uskuteční 8. – 10. května v novém koncertním sálu Dřevník v klášterní zahradě. Soutěžit se bude stejně jako v předchozím ročníku ve čtyřech kategoriích podle věku. Účastníci budou muset zahrát alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu a jednu skladbu z období romantismu nebo skladbu komponovanou po roce 1900.

V porotě zasednou:

Mgr. Jan Simon (ČR) koncertní pianista, intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu

MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno

MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře

MgA. Ivo Kahánek Ph.D (ČR) koncertní pianista a pedagog HAMU v Praze

Soutěž organizuje Broumovská klávesa, z.s. ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Přihlášku ke stažení a veškeré další potřebné informace najdete na www.broumovskaklavesa.cz

Sdílejte na