Broumovské ScienceCafé oslovuje zájemce o vědu online

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Broumovské ScienceCafé (projekt Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov) dnes zveřejnilo první multimediální záznam svých přednášek – besedu Jacka Keruma o letecké meteorologii. Obohatilo tak online databázi zajímavých vědeckých přednášek z dalších českých ScienceCafé projektů na webových stránkách http://slideslive.com/sciencecafe/.

Na webu už je zveřejněno kolem 70 přednášek z různých vědeckých oborů, jako jaderná chemie, etnologie nebo makroekonomika. Projekt ScienceCafé se snaží tyto i jiné vědní obory popularizovat právě pomocí neformálních besed a setkávání vědců s širokou veřejností.

„Broumovské ScienceCafé chce tímto krokem podpořit a rozvíjet koncept ScienceCafé ČR a především upozornit veřejnost na to, že existuje web se zajímavými audio-video výstupy nejen z Broumova, ale z celé ČR s různými kapacitami rozličných vědeckých oborů,“ informoval pořadatel broumovského ScienceCafé Jakub Šleis ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Broumovské ScienceCafé pokračuje s vědeckými besedami i letos. 22. ledna 2015 zavítá do kláštera v Broumově Petr Jan Juračka, vědecký pracovník a postgraduální student katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Tento mladý nadějný vědec a umělec, který vyhrál se svými snímky první ceny v několika prestižních fotografických soutěžích, připravuje překvapivé výstavy a je specialistou na vědeckou mikrofotografii. Besedou na téma: Detektivem v říši bezobratlých poukáže v rámci několika na sobě nezávislých příběhů na to, jak pomocí mikroskopů poodhalit mnohé z života bezobratlých,“ dodal Jakub Šleis.

Jacek Kerum přednáší o letecké meteorologii na broumovském gymnáziu.
Sdílejte na