Broumovský klášter nabídne ubytování v bývalých mnišských celách

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Jak se kdysi nocovalo v klášteře, budou moci již za pár měsíců vyzkoušet návštěvníci benediktinského kláštera v Broumově.  Ten od května nabídne nové ubytování Dům hostů v bývalých mnišských celách s jedinečnou atmosférou prodchnutou geniem loci národní kulturní památky.

K ubytování bude sloužit celkem 23 mnišských pokojů, které právě procházejí rekonstrukcí. Vybaveny budou nábytkem z masivního smrkového dřeva, umyvadlem i připojením k internetu. K dispozici budou sociální zařízení společná vždy pro několik pokojů, umístěná ve stylových historických prostorách s výhledem do klášterní zahrady. Přístup k pokojům bude i bezbariérový s pomocí výtahu. Nové ubytování budou moci využít i zájemci z řad dětských a mládežnických organizací, pro které bude k přenocování připravena jedna z větších historických místností dříve využívaných mnichy. 

Broumov je relativně vzdálen od větších center, a proto je možnost ubytovat návštěvníky a účastníky našich akcí zásadní. Ubytovací kapacita je navíc nezbytným předpokladem ekonomické udržitelnosti nového projektu Vzdělávacího a kulturního centra Kláštera Broumov - bez tržeb za ubytování je provozování centra ohrožené.

 

V rámci dotace na oživení kulturních památek jsme přípravu ubytovacích prostor uskutečnit nemohli, proto jsme ji přesunuli do tzv. druhé etapy. Tu chceme – a vlastně z důvodu samotného provozu centra – musíme realizovat na jaře letošního roku. Pan Libor Winkler půjčil Agentuře pro rozvoj Broumovska na dokončení Domu hostů prostředky, díky kterým máme čas oslovit další možné dárce a podporovatele a především jim ukázat, jak chceme centrum provozovat.

 

Nyní hledáme soukromé i firemní dárce, kteří by svým moudrým přístupem pomohli podpořit rekonstrukci mnišských cel, a tedy přispět k rozvoji celého Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov – bez tíže půjček.

To nám umožní svobodně naplňovat naše poslání, kterým je pečovat a oživit památku nesoucí v sobě odkaz benediktinů a jejich hodnot – což může být velmi přínosné pro naši dnešní dobu. Věříme, že oživovat tak významné místo kulturou a vzděláváním a rozvíjet přitom tvořivost a toleranci, dává smysl nejenom nám. Pokud souhlasíte, podpořte nás, prosím: použijte online platbu darujme.cz níže nebo kontaktujte přímo Jana Školníka (jan.skolnik@broumovsko.cz) ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. O našem úsilí a pokrocích Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme. 

Pomozte realizovat naše projekty!

Sdílejte na