Čtvero ročních období

Prague Cello Quartet

Benefiční koncert / 28. 9. 2021 od 18:00

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Po čtyři roční období roku 2014 zažívala zahrada stavební i zahradnické práce. Fotografie dávají tušit její proměnu. Základ dnešní zahrady nechal založit opat Tomáš Sartorius po požáru kláštera v roce 1664. Z komentáře veduty kláštera se zahradou z doby kolem r. 1715 se dovídáme, že se zahrada nachází v místě „kde měli dříve jen měšťané svá pole, ale museli je proti zaplacení odstoupit vrchnosti, jelikož je to z největší části její pozemkové vlastnictví“. Zahrada za 350 let – a 1 400 ročních období - své existence zažila doby rozkvětu i požárů. Chovalo se v ní drobné zvířectvo, pěstovala se zelenina a ovoce, sloužila ke skladování zásob dřeva na zimu, k sušení a bělení prádla i ke hraní kuželek. Od začátku 50. let dvacátého století zahradu využívali řeholníci a řádové sestry internovaní komunisty v klášteře k alespoň částečnému zajištění své obživy. V dubnu 1977 byla zahrada na vyžádání Městského národního výboru předána do správy MNV Broumov. Část zahrady byla rozdělena zahrádkářům, plocha nad kuželníkem sloužila jako ovocný sad, kůlny severně od brány využívali chovatelé drobného zvířectva.

Fotografie umí klamat, protože zahrada pokrytá jinovatkou nebo v lehkém podzimním oparu vypadá romanticky. Ale podívejte se pozorně na detaily stavu stavebních objektů v zahradě. Studie Okresního podniku služeb Náchod z roku 1984 opakovaně uvádí u jednotlivých staveb a částí zahrady neudržovaný a zanedbaný stav, ale teprve v roce 2014 se uskutečnila jejich obnova. Kéž je pro zahradu v dalších 350 letech jedinou dramatickou změnou střídání ročních období!

Sdílejte na