Desátý ročník \"Pokladů\" zaznamenal rekordní návštěvnost i dobrovolné vstupné

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

30. srpna 2015 – Desátým podvečerním koncertem skončil v sobotu 29. srpna letošní ročník festivalu Za poklady Broumovska. Rozloučil se jazzovým Requiem Eternal Light Karla Růžičky v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Celková návštěvnost deseti koncertů i částka, kterou publikum přispělo na péči o kostely broumovské skupiny, dosáhly historického festivalového rekordu. 

www.zapoklady.cz

Výjimečným hudebním večerem se v sobotu 29. srpna rozloučil se svým publikem desátý ročník festivalu Za poklady Broumovska. Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově rozezněly tóny jazzového Requiem Eternal Light. Jednalo se o teprve třetí provedení sedmidílné skladby skladatele a klavíristy Karla Růžičky. Kühnův smíšený sbor se sólistkou Lucií Silkenovou, Karel Růžička za klavírem, hráč na varhany Přemysl Kšica a komorní sólisté Karla Růžičky (Radek Krampl – vibrafon, Ondřej Stajnochr – kontrabas, Štěpánka Balcarová – trubka) nabídli pod vedením dirigenta Marka Vorlíčka více než pěti stovkám posluchačů monumentální zážitek, za který sklidili potlesk vyprovázející muzikanty i pět desítek členů sboru až před bránu kostela.

Nadšené publikum

Nadšené publikum si vyžádalo přídavek, který byl skvěle zvoleným rozloučením s festivalem, který otevírá dveře unikátních barokních kostelů na Broumovsku hudbě – částí jazzové mše Karla Růžičky modlitbou Our Father. „Pro nás na pódiu v tak nádherném kostele byl dnešní večer mimořádný zážitek. Publikum, pro které jsme dnes hráli, nám nejen vrátilo energii, kterou jsme mu hudbou dali, ale my jsme od něj dostali ještě sto procent navrch. Jsem moc šťastný,“ řekl po skončení koncertu autor hudby Karel Růžička, který se na Broumovsko se vždy rád vrací. „Zdejší kraj miluju, když se mi dnes při příjezdu otevřela broumovská krajina, chytilo mě to za srdce. Také všechna zdejší setkání se mi zaryla hodně hluboko a doufám, že to dnešní nebylo poslední, že se nám tady povede jednou zahrát mou jazzovou mši,“ těší se na návrat na festival Karel Růžička.

Stejně jako při devíti předešlých festivalových koncertech zaplnilo publikum i podesáté kostel do posledního místa. Desátý ročník festivalu Za poklady Broumovska přilákal více než 3 700 posluchačů, což je dosavadní rekord v návštěvnosti běžných festivalových koncertů. Rekordní je také částka, kterou publikum přispělo na dobrovolném vstupném na péči o kostely broumovské skupiny. Letos se v pomyslné festivalové kasičce sešlo více než 220 tisíc korun, což je o zhruba 15 tisíc korun víc než při dosud rekordním loňském ročníku. Nejvyšší návštěvnost letos zaznamenal úvodní koncert mezzosopranistky Dagmar Peckové a tenoristy Štefana Margity, který navštívilo 846 lidí, příspěvek z dobrovolného vstupného činil více než 64 tisíc korun.

Třicet tisíc posluchačů

 „Za deset let své existence vystoupilo na koncertech festivalu Za poklady Broumovska 570 účinkujících a navštívilo ho 29 tisíc posluchačů, kteří přispěli částkou téměř 1 400 000 korun na péči o zdejší unikátní kostely,“ rekapituluje desetiletou historii hudební události Jan Školník, ředitel agentury pro rozvoj Broumovska, která je pořadatelem festivalu. „První ročník navštívilo 15 stovek lidí, nyní je to více než dvojnásobek. Před deseti lety činila průměrná výše dobrovolného vstupného 26 korun na jednoho návštěvníka, letos se blížíme částce 60 korun. Jsem velmi rád a děkuji festivalovému publiku, že je našemu festivalu věrné a že mu není lhostejný osud zdejších kostelů,“ dodává Školník. 

Desátý ročník - shrnutí

Desátý ročník festivalu Za poklady Broumovska se konal od 27. června do 29. srpna 2015. Seriál sobotních koncertů odstartovali mezzosopranistka Dagmar Pecková a tenorista Štefan Margita.  V deseti kostelích na Broumovsku se představili například houslistka Julie Svěcená s klavíristou Václavem Máchou, violoncellista Ivan Vokáč, Stamicovo kvarteto se svým norským hostem Engegård Quartet, Kubelíkovo trio, violoncellista Petr Nouzovský a hráč na akordeon Ladislav Horák či Dvořákovo trio. Vůbec poprvé festival zavítal do zrekonstruovaného kostela sv. Vavřince v Teplicích nad Metují koncertem varhanistky Daniely Valtové Kosinové a trumpetisty Lubomíra Kovaříka.

Nové zkušebny, sály, nahrávací studio a ubytovací kapacity, které vznikly v revitalizované části broumovského kláštera, přivítaly 25 účastníků hudebních kurzů hornistky Zuzany Rzounkové a jejích kolegyň z Tria La Muzika.

Festival zakončila sedmidílná skladba na latinské a anglické texty Requiem Eternal Light jazzového skladatele a klavíristy Karla Růžičky.  

Desátý ročník festivalu se mohl konat díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a podpoře partnerů, kterými jsou MND, VEBA, textilní závody a.s. a Raiffeisen Leasing, Královéhradecký kraj, město Broumov, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Biskupství královéhradecké, Podnikatelský klub Broumovska, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Region Broumovsko, ale také místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích.

„Jsme rádi, že jsme mohli již druhým rokem podpořit tak výjimečnou hudební událost, jakou bezesporu festival Za poklady Broumovska je. Koncerty v broumovských kostelech lákají každým rokem tisíce lidí svou autentičností a neopakovatelnou atmosférou. MND si vždy s rozvahou vybírá, jaké aktivity a sdružení podpoří, vždy hledá smysl v každém svém kroku. Tak jak se MND chová zodpovědně k přírodě v rámci své podnikatelské činnosti a podporuje rozvoj mladých talentů, tak se festival Broumovsko snaží o zachování krásy místních kostelů a podporu nejen renomovaných, ale také mladých talentovaných hudebníků. Toto souznění se nám líbí,“ říká Ludvík Baleka, obchodní ředitel MND a.s.

Mediálními partnery 10. ročníku jsou Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Vltava, Týdeník Rozhlas, Mladá fronta DNES a Naše Broumovsko. 

Foto: Jaroslav Winter

Sdílejte na