Děti vyzkoušely, jak se zpracovává len a bavlna

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

V úterý 10. února si děti z Mateřské školy ve Žďáru nad Metují zpříjemnily svůj den nevšedním zážitkem. Do školky k nim zavítala lektorka Martina Junková ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov s naučným programem Nitka a plátýnko.

Děti během dvouhodinového programu hravým způsobem vyzkoušely, jak se zpracovává len, bavlna i vlna. Naučily se tyto materiály rozpoznávat. Samy si pak v závěru programu vyrobily ovečku z vlny.

„V programu nazvaném Nitka a plátýnko se děti pohádkovou formou seznamují s příběhem plátna a textilní výroby na Broumovsku. Experimentální hrou a vlastnoruční výrobou prožívají proces vzniku finálního výrobku,“ popisuje vzdělávací program jeho lektorka Martina Junková a dodává: „Výborně se mi spolupracovalo s dětmi i s pedagogickým dozorem. Bylo vidět, že si to všichni užívají a baví je to. Ráda se do této školky opět vrátím.“ 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov nyní nabízí celkem 12 vzdělávacích programů: Nitka a plátýnko, Šest smyslů, Semínko si pamatuje, Voda voděnka, Broumovsko skrytou kamerou, Na obědě u benediktinů, Poznejte baroko nejen naoko, Temná historie, Krajinou děsnou v širé pustině a filmový projekt nazvaný Filmfárum.  Nově jsou do nabídky zařazeny programy: Zimní Broumovsko skrytou kamerou, Byliny a Obilí. Programy jsou rozdělené do kategorií dle věku a určené žákům mateřských, základních i středních škol. Podrobnější informace k jednotlivým programům a jejich obsah naleznete zde.

Sdílejte na