Dům hostů i nové prostory kláštera slouží návštěvníkům z celého světa

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Nedávno revitalizované prostory Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, včetně renovovaných mnišských cel Domu hostů poskytly v posledních měsících zázemí mnoha organizacím i jednotlivcům nejen z celé republiky, ale i ze vzdálenějších koutů světa.

V druhé polovině září se v klášteře uskutečnila mezinárodní česko – japonská konference pořádaná Univerzitou Hradec Králové za účasti přednášejících ze země vycházejícího slunce. Nové prostory s ubytováním pro své výjezdní zasedání využila i Akademie múzických umění v Praze včetně rektora a děkanů jednotlivých fakult. Prvním výsledkem spolupráce bude mezinárodní filmová dílna pro zahraniční studenty pražské FAMU. Klášter poskytl ubytování a zázemí i jogínským pobytům, adaptačním kurzům, hudební dílně Tria La Musica a workshopu norských Engegard Quartet, účastníkům plenérů Národní galerie v Praze, fotografickým dílnám vedeným známým fotografem se specializací na architekturu Jakubem Taberym i štábu České televize, který zde s Miroslavem Vladykou natáčel nový díl cyklu Klenoty naší krajiny. 

Sdílejte na