14 úterý
Důvod procházky
Broumovský klášter

Důvod procházky

Vernisáž výstavy: 14. května 2019 od 18 hodin
Klášter Broumov / ​Dětská galerie Lapidárium

Souhrnná výstava i katalog účastníků plenérů pořádaných pod hlavičkou Ateliéru klasické fotografie pražské FAMU mapuje tři roky zaznamenávání krajiny Broumovska. Sudetský region nabízí nejen řadu unikátních biotopů a geomorfologických jevů, ale také architektonických počinů, které se s tamním reliéfem takřka neodlučitelně pojí a vytvářejí tak unikátní prostředí pro testování tradičních i netradičních zobrazovacích strategií. V rámci výjezdů tak vznikla řada cyklů pokrývající spektrum fotografických disciplín od typologických přístupů, přes subjektivně-dokumentární tendence pracující se zachycením genia loci, až po užívání historických technik. Souhrnná výstava si tedy klade za cíl přehledně shrnout působení více než padesáti svébytných autorů v broumovském mikroregionu a sumarizovat tvůrčí přístupy, které byly během pobytů aplikovány.

Výstava je věnována především dětským návštěvníkům a představuje dvě stěžejní témata: „Technologie fotografického tisku“ a „ Krajinu Broumovska okem studentů FAMU “. Na tato témata bude navázán i doprovodný program k výstavě, který bude pro veřejnost probíhat každou sobotu od 12:00 hodin. Školní kolektivy si mohou prohlídku výstavy s doprovodným programem zarezervovat na adrese: ma@klasterbroumov.cz

Termín výstavy: 15. 5. - 31. 8. 2019

Otevřeno: denně od 10 -16 hod. (polední pauza od 12-13 hod.)

V případě nepřítomnosti lektorů si zájemci o prohlédnutí výstavy mohou vyzvednout klíč od Lapidária v Muzeu Broumovska, které sídlí v klášteře Broumov.

Vstupné: 10 Kč/ osoba; Děti do 3 let a ZUŠ zdarma

Zpět na kalendář akcí