Grant z Norských fondů podpoří naše kulturní projekty

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Agentuře pro rozvoj Broumovska se podařilo získat evropskou dotaci, která podpoří kulturu na Broumovsku. Díky projektu Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání budou z grantu EHP a z Norských fondů podpořeny celkem čtyři umělecké projekty, a to částkou 2,4 miliony korun.

Hudební festival Za poklady Broumovska, který letos vstupuje do jubilejního 10. ročníku, klášterní Galerie Dům a její Site Specific projekty a také hudební kavárna ArtCafé fungující v broumovském klášteře získaly pro letošní rok významného finančního partnera – grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, tedy tzv. Norské fondy. Ty přispěly částkou 2,4 miliony v rámci programu Kulturní dědictví a současné umění. Agentura pro rozvoj Broumovska získala dotaci i díky spolupráci se dvěma zahraničními partnery - s norským hudebním seskupením Engegard Quartet a islandskou skupinou Arstídir.

„Broumovský klášter je národní kulturní památkou, jejíž historie sahá až k počátkům čtrnáctého století. Klášter věky plnil roli duchovního, kulturního, vzdělávacího a ekonomického centra regionu a hrál v určitých dějinných etapách důležitou roli nejen v regionální, ale také české i evropské historii. My bychom rádi na tuto tradici navázali. Díky tomuto projektu a spolupráci se zahraničními partnery mohou naše kulturně-vzdělávací aktivity zkvalitnit, zintenzivnit a zároveň získat evropskou dimenzi a přispět dále k rozvoji regionu,“ sdělil Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Začleněním zahraničních partnerů do projektu dojde nejen k posílení vztahů mezi zapojenými organizacemi, ale také k posílení kulturního dialogu a seznámení se s kulturními rozmanitostmi severských partnerů.

Sdílejte na