Informace o projektu

Projekt v rámci programu CZ 06 - Kulturní dědictví a současné umění EHP a Norské fondy 2009 – 2014

Živé online prohlídky

Nenechte si ujít mimořádnou online prohlídku klášterní knihovny
14. 3. v 16:00 a 25. 3. 2021 v 16:30

více info >

Jak zní svět?

Vyzkoušejte nový online workshop pro děti

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ...

více info >

Cílem projektu je navrátit tradiční funkci benediktinského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. Jedná se o národní kulturní památku, jejíž historie sahá až k počátkům 13. století. Klášter věky plnil roli duchovního, kulturního, vzdělávacího a ekonomického centra regionu a hrál v určitých dějinných etapách důležitou roli nejen v regionální, ale také české i evropské historii. Ve své době formoval osobnosti významem přesahujícím hranice regionu, ale i státu. Kvůli nešťastným událostem 2. světové války a událostem následujícím, ztratil klášter nejen své ekonomické zázemí, ale i svou po staletí aktivní komunitu. Opuštění kláštera a jeho využívání zprvu jako internačního tábora pro decimovanou komunitu řádových sester a bratří a následně jako archivu tajných služeb StB předznamenalo jeho úpadek i těžké doby pro celý benediktiny spravovaný region.

Realizací přípravné fáze projektu dojde k posílení vzájemného partnerství a výměně know – how s hudebním seskupením Engegard Quartet a čtyř na sebe navazujících kulturně - vzdělávacích aktivit, které jsou zároveň výstupem projektu. S některými z aktivit má Agentura pro rozvoj Broumovska již dlouhodobou zkušenost, některé jsou pilotní. Díky tomuto projektu a spolupráci se zahraničními partnery získají realizované kulturně-vzdělávací aktivity evropskou dimenzi a budou umístěny do prostor odpovídajících jejich významu - nově zrekonstruované části benediktinského kláštera.

Začleněním zahraničních partnerů do projektu dojde nejen k posílení bilaterálních vztahů mezi zapojenými kulturními činiteli, ale především k posílení kulturního dialogu a seznámení se s kulturními rozmanitostmi severských partnerů. Klášter tak opětovně získá evropský rozměr centra vzdělanosti a kultury, jak kdysi fungoval po staletí. Zahájená kooperace bude stavebním kamenem dlouhodobé spolupráce na těchto, případně dalších aktivitách, které se budou v prostorách kláštera realizovat.

Projekt předkládá umělecky kvalitní programy, které jsou zaměřeny na různé cílové skupiny. Část programu má ambici a vytváří si renomé v rámci celé ČR a střední Evropy – hudební festival Za poklady Broumovska (www.zapoklady.cz). Dalšími aktivitami projektu jsou výstavní program Galerie Dům (www.galeriedum.cz) a s ní spojený unikátní Site Specific projekt (www.galeriedum.cz). Druhá část programu je zaměřena na aktivity, doplňující či rozšiřující nabídku kulturního programu pro místní komunitu. V rámci aktivity ArtCafé je nabízen jedinečný, umělecky a interpretačně kvalitní program žánrů klubového „kavárenského“ charakteru v lokalitě Broumov.

Zárukou vysoké umělecké hodnoty všech těchto aktivit je kvalitní organizační tým zajišťující jejich obsahovou náplň. Jde o významné osobnosti z oblasti kultury a umění, se kterými APRB dlouhodobě spolupracuje a má s nimi dobré zkušenosti. Po organizační stránce je realizace subprojektů zajištěna společností APRB, která má více než desetileté zkušenosti s pořádáním aktivit tohoto druhu.

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Sledujete nás na Facebooku: Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání

Sdílejte na