Klášter v Broumově nominován na Stavbu roku 2015

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

14. září 2015 - Projekt Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera byl vybrán mezi 15 staveb, které jsou nominovány na Stavbu roku 2015. Výběr nominovaných byl oznámen v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve čtvrtek 10. září 2015. Soutěž je charakteristická tím, že oceňuje zároveň projektanty, investora i zhotovitele dané stavby bez zdůrazňování významu kohokoliv z nich.

Konečné výsledky soutěže Stavba roku 2015 budou vyhlášeny 13. října 2015. Z 15 nominovaných budou vybrány stavby, které získají 1. – 5. místo. Veřejnost může vybírat projekt hlasováním na http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowWelcome&webId=1. Nominovány byly rovněž stavby na zvláštní ocenění v soutěži (např. Cena Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí apod.).

Do letošní soutěže bylo přihlášeno celkem 68 staveb, nejvyšší počet z dosavadních 23 ročníků soutěže. Projekt revitalizace Kláštera v Broumově přihlásil zhotovitel stavby HOCHTIEF CZ, a. s., Praha. Podmínky pro přihlášení – dokončení stavby mezi červnem 2014 až květnem 2015 – splňovaly další stavby realizované touto stavební firmou: Zámecké návrší Litomyšl, Kuks a Nové divadlo v Plzni. Společnost HOCHTIEF CZ z uvedených stavebních akcí přihlásila do celostátní soutěže Stavba roku 2015 Klášter v Broumově a Nové divadlo v Plzni. Oceněním Revitalizace Kláštera v Broumově je již účast v celostátní soutěži Stavba roku vyhlašované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a jejími partnery (více viz www.stavbaroku.cz). Jinými pořádajícími subjekty jsou totiž vyhlašovány rovněž obdobné soutěže krajské.

Soutěže se účastní stavby různého charakteru – dopravní, školy, památky, soukromé obytné stavby včetně rodinných vil, veřejná prostranství, průmyslové a administrativní budovy. Proto již výběr Kláštera v Broumově mezi 15 nominovaných na Stavbu roku 2015 je jednoznačným úspěchem. Zvlášť ve srovnání třeba s Novým divadlem v Plzni, kterému se postoupit nepodařilo, přestože stavba nové divadelní scény je v České republice výjimečnou akcí.

Libuše Růčková

Sdílejte na