Klášterní Galerie Dům láká na novou výstavu Estetika svádění

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

15. června 2015 - V klášterní Galerii Dům se v sobotu 13. června v 17 hodin uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Petr Dub – Estetika svádění. Zároveň byla v prostorách kláštera zahájena výstava dvojice projektů Site Specific autorů Pavla Hoška a Pavla Mrkuse.

Druhá letošní výstava v Galerii Dům s názvem Estetika svádění představuje poslední z autorských cyklů Petra Duba. „Autor jeho prostřednictvím zkoumá vztahy mezi obrazem (malbou), architekturou výstavního prostoru a designem produktů denní potřeby. Projekt si klade za cíl upozornit na naši neschopnost jednoduše kategorizovat přesné hranice mezi jednotlivými složkami současného „vizuálního smogu“ a utvářet závazné závěry plynoucí z tohoto stavu,“ uvedl kurátor výstavy Petr Vaňous. Komentovaná prohlídka výstavy, která potrvá do 2. srpna, se uskuteční v sobotu 20. června.

Spolu s Petrem Dubem vystavují od soboty přímo v prostorách kláštera také umělci Pavel Hošek a Pavel Mrkus v rámci projektu 3x2 PRO KLÁŠTER. „Pavel Hošek vytvořil instalaci ze skleněných linií, se záměrem přimět diváka k pocitu bezčasí, vytržení, nadnesení. Tématem  site specific Pavla Mrkuse je Paměť s volným přístupem, ta je situovaná do klášterní knihovny. Kniha je zde přestavena jako datový nosič historické paměti evropské civilizace.  Význam knihovny určené ke studiu a meditaci je v konfrontaci s digitální projekcí posouván do roviny datového úložiště a funguje jako fyzický disk zaplněný základními filosofickými, teologickými a vědeckými myšlenkami – informacemi, které určovaly a určují vývoj středoevropské kultury. Napětí mezi fyzickou knihou a nehmotnou digitální informací je akcentováno pohybem, rytmem a světlem – hlavními prvky videa jako média času,“ dodal kurátor Petr Vaňous.

Instalace je možné vidět v rámci prohlídkového okruhu v broumovském klášteře. Letošní program Galerie Dům probíhá v rámci projektu Klášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Sdílejte na