Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 31. 1.–2. 2. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Klášter Broumov / výstavní prostory u Opatské galerie, 2. patro

Termín výstavy: 18. 4. – 27. 10. 2019 ​

Výstava o historii benediktinského řádu v Evropě a u nás, s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově.

Výstava prezentuje architektonický a stavební vývoj obou areálů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Představeny jsou knihovní fondy obou klášterů, např. z hlediska původu a provenience knih, dále ukázky vzácných rukopisů i starých tisků, ukázány budou typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i hlavní typografické prvky vyskytující se ve svazcích jednotlivých knihoven. Návštěvníci se seznámí se zásadami  péče o  uložené knihovní fondy i restaurátorskými zásahy na nejvzácnějších svazcích.

Výstava je přístupná v rámci speciálních prohlídek vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 13 hodin.

Doba prohlídky cca 30 minut

Vstupné: 60,- Kč / dospělí; 30,- Kč / děti a důchodci - při zakoupení lístku na prohlídku kláštera je cena 40 Kč / 20 Kč

Výstava je součástí projektu NAKI II Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad.

Pořádá: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Moravská zemská knihovna v Brně, spolu se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov 

Sdílejte na