Konference cestovního ruchu v Broumově

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

20. května 2015 - V úterý 19. května se v multifunkčním sále Dřevník, v areálu klášterní zahrady uskutečnila konference cestovního ruchu, která se zaměřila na destinační management a rozvoj cestovního ruchu v regionech. Všem přítomným představili zástupci destinačního managementu regionu Broumovska hlavní marketingové aktivity a spolupráci s partnery cestovního ruchu na mezinárodní, národní i regionální úrovni.

"Na konferenci zavítalo celkem 11 přednášejících z různých koutů České republiky. Přítomní se tak během celodenní konference dozvěděli o projektu filmového turismu CzechTourismu, marketingových aktivitách Královéhradeckého kraje a společných projektech s Broumovskem. Své činnosti představili také „sousedi“ z regionu Kladské pomezí a polského Valbřišska. V dalším bloku konference zazněly příspěvky na téma Bike resort Valašsko, DM Vysočina a Geopark Železné hory. Účastníci konference si v závěru dne prohlédli revitalizovanou část broumovského kláštera a klášterní zahrady," informovala Markéta Hanušová z pořádající Společnosti pro destinační management Broumovska. 

Sdílejte na