Akce v klášteře

28 sobota
Kurátorská prohlídka výstavy Ora et lege
začátek akce 11:30

Kurátorská prohlídka výstavy Ora et lege

28. 8. 2021 od 11:30
25. 9. 2021 od 14:00

Klášter Broumov / prohlídkový okruh

Kurátorská prohlídka výstavy Ora et lege s Monikou Čejkovou

Výstavní projekt Ora et lege je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinů, nejstaršího řeholního řádu západního křesťanství. Dějištěm výstavy je benediktinský klášter Broumov, do jehož prostor umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připraví díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů.

Projekt se prostřednictvím děl a textů vybraných současných umělců mezinárodního renomé dotýká témat spjatých s klášterem: historií benediktinského řádu, uměleckou tvorbou, duchovní kulturou, pastorací, ale i všedními záležitostmi života v klášteře.

Kurátorka výstavy: Monika Čejková

Vstupné na pokladně prohlídkového okruhu: 160 Kč
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

 

Zpět na kalendář akcí