Letní semestr přednášek bude o první světové válce

Přednáškou o památkách UNESCO skončil 15. ledna zimní semestr Univerzity třetího věku v Broumově. Již v únoru naváže letní semestr tematicky zaměřený na první světovou válku.

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Ve čtvrtek 15. ledna v odpoledních hodinách zakončila Univerzita třetího věku v Broumově zimní semestr přednáškou o památkách UNESCO, se kterou v Kreslírně broumovského kláštera vystoupila Dana Musilová z Univerzity v Hradci králové. „Paní docentku, která zastupovala za svého kolegu, posluchači univerzity dobře znají a vždy ji v Broumově na přednášce rádi přivítají. Je také jednou z osob, která předává na konci akademického roku závěrečné osvědčení,“ řekla Dana Černotová ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, které Univerzitu pořádá.

Už 19. února pokračuje broumovská univerzita letním semestrem, který se po východočeských památkách tematicky zaměří na první světovou válku. Posluchači se tak mohou těšit na přednášku o Češích v rakousko-uherské uniformě, válečném zásobování a stravování či o Tomáši G. Masarykovi a Edvardu Benešovi v zahraničním odboji. Místa v přednáškovém sále jsou ještě volná, zájemci se mohou informovat nebo přihlásit v Agentuře pro rozvoj Broumovska, která sídlí v broumovském klášteře.

Sdílejte na