Akce v klášteře

20 úterý
Mezinárodní fotografická soutěž pro každého

Mezinárodní fotografická soutěž pro každého

Mezinárodní fotografická soutěž se koná v rámci projektu Via Benedictina: benediktinské dědictví ve střední Evropě, který je financován Visegrádským fondem. Tématem soutěže jsou historické benediktinské kláštery v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku, ty, které nadále plní svou funkci, stejně jako ty, ve kterých jsou uchovány stopy po působení benediktinů (seznam lokalit je uveden níže)

Soutěž je otevřena všem fotografům, profesionálů i amatérům bez ohledu na věk a bydliště a probíhá od 20. května do 15. srpna 2014.

Cílen soutěže je vybrat fotografie pro výstavu fotografií, která bude prezentována v různých zemích střední Evropy. Výstava ukáže vybrané historické benediktinské kláštery a bude brát v úvahu neobvyklé zajímavé záběry s vysokou uměleckou hodnotou, která bude také upozorňovat na historické, krajinné a přírodní hodnoty místa.

Při výběru prvních třech míst bude rozhodující umělecká hodnota, zatímco zbývající exponáty budou vybrány na základě dvou kritérií – volba bude provedena jak z hlediska umělecké hodnoty tak vzhledem k výběru lokality (tak, že různé kláštery budou prezentovány ve všech čtyřech Visegrádských zemích). 

Seznam lokalit, které se mohou objevit na fotografiích:
Česká republika:
Praha-Břevnov
Praha-Emauzy
Praha-Bílá Hora
Rajhrad
Broumov
Kladruby
Police nad Metují
Praha-Sv. Gabriel
Praha-Sv. Jiří
Sázava
Svatý Jan pod Skalou
Teplice
Třebíč

Poland:
Lubiń
Mogilno
Płock
Sieciechów
Święty Krzyż
Tyniec

Slovakia:
Hronsky Benadik
Bzowik
Rimavske Janovce

Hungary:
Pannonhalma
Tihany
Bakonybél

Podrobná pravidla soutěže si vyžádejte na dana.cernotova@broumovsko.cz

Zpět na kalendář akcí