Noční prohlídky

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Při nočních prohlídkách zažijete jedinečnou atmosféru potemnělého kláštera. Prohlídky jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře a zavádějí návštěvníky do nejkrásnějších historických interiérů kláštera - do vzácně dochované klášterní knihovny se 17 tisíci svazky knih, do refektáře s unikátní kopií Turínského plátna a do bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha.  

Termíny prohlídek: 13. 7., 19. 7., 20. 7., 27. 7., 2. 8., 3. 8., 10. 8., 16. 8., 17. 8., 24. 8. a 30. 8. 2019 / ve 20:00 a 21:30

Vstupné: 160 Kč / 95 Kč (děti)

Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Sdílejte na