Nové Skriptorium odhalí dětem svět středověké písárny

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

14. prosinec 2015 - Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků a návštěvníků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce nový vzdělávací program Skriptorium sekce EVVO Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Program, který poběží od ledna 2016, naváže na tradici původního klášterního vzdělávání. Určen je kolektivům MŠ, ZŠ i SŠ v rámci jednodenních či vícedenních pobytových programů. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny a odhalí jim také vzácné druhy rostlin v návaznosti na benediktinské poselství, které bylo uchováno v podobě starých herbářů.

„Nové skriptorium vzniká v těchto dnech v revitalizovaných prostorách mezipatra. Žákům budou k dispozici tři nové učebny, které budou fungovat jako písárna, knihvazačská dílna a přípravna papíru, pergamenů, barev i pigmentů. Interaktivní, hravou formou chceme v těchto dílnách dětem ukazovat klášterní iluminátorská díla vrcholného středověku. Učebny budou vybaveny deseti dřevěnými pulpity, na kterých si děti vyzkoušejí, jak se kdysi psalo ve středověku – pomocí inkoustu a husích brků. Seznámí se s archivací bylin a zkusí si vyrobit ruční papír nebo barvy z přírodních pigmentů. Velkou inspirací pro nás byly nádherné malované herbáře v klášterní knihovně,“ sdělila Jitka Klímová ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Skriptorium, financované díky projektu Malovaná zahrada z prostředků Státního fondu životního prostředí, rozšiřuje nabídku environmentálních vzdělávacích programů, které v klášteře fungují už delší dobu. Aktuální přehled všech programů je možné najít ZDE.

Sdílejte na