Podpora začínajícím projektům na Broumovsku

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Máte zajímavý nápad a chuť jej uskutečnit? Chybí vám peníze na jeho realizaci? Získejte podporu na svůj projekt tím, že připravíte prezentaci svého záměru a na veřejném setkání přesvědčíte publikum o tom, že si váš projekt podporu zaslouží.

Oč jde?

V rámci projektu AKN (Asociace komunitních nadací) dojde k vyhledání a výběru malých neziskovek a začínajících neformálních skupin či jednotlivců, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem „začínají“. Smyslem podpory je jejich vstup do prostředí, ve kterém mohou soutěžit o granty, navázat kontakt se sponzory a naučit se prezentovat svoje nápady a projekty.

Jak to bude probíhat?

V první fázi proběhnou motivační schůzky, jejichž výsledkem by měl být příslib cca 8 – 10 zúčastněných, že předloží a na společném setkání odprezentují svůj projekt, ve kterém budou soutěžit o grant ve výši 5 tis. Kč. Dalších 2,5 tis. Kč dodá patron projektu z Broumovska. Žadatel dodá posledních 2,5 tis. Kč. Projekty nebudou předem nijak formálně schvalovány. Konzultace jsou po dohodě možné.

Výběrová komise

Výběrová komise bude sestavena tak, že v ní bude zástupce pořádající nadace, zástupce AKN, osoba z veřejné sféry, dárce z okolí nadace, který by sám vybral mezi prezentovanými projekty ten, který podpoří projekt podle svého výběru nad rámec dvou projektů, pro které bude minigrant poskytnut z prostředků US ambasády.

Výběr projektů

Vlastní výběr bude proveden na společném prezentačním setkání 4. března 2015 v Kreslírně broumovského kláštera. Žadatelé s sebou mohou mít cca 3 – 4 své příznivce nebo spolupracovníky. Publikum bude mít možnost podílet se na výběru tak, že doporučí tři projekty, ze kterých jeden vybere výběrová komise.

Tedy jeden projekt vybere komise sama, jeden vybere z předvýběru publika a další si vybere dárce (nebo sdružení dárci).

Realizace projektu

Projekty mohou být „jednorázové“ i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září 2015, kdy by realizátoři vybraných projektů měli odevzdat dokumentaci o projektu a krátké hodnocení – pokud možno neformální. Předpokládá se pak jejich účast a prezentace projektu na celostátním setkání AKN, na které budou pozváni.

Projekt nabízí v následné fázi též další práci s realizátory vybraných projektů, např. formou interaktivního semináře nebo konzultací. Tohoto procesu se mohou zúčastnit i žadatelé, jejichž projekty nebyly vybrány k finanční podpoře.

 

Pro rozvoj Broumovska o.p.s.

organizátor projektu

kontaktní e-mail: agentura@broumovsko.cz

Sdílejte na