Podzimní adaptační programy

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

V září hostil broumovský klášter přes sto dětí šestých tříd ze Základní školy Komenského v Náchodě. Děti přijely na podzimní adaptační kurz spolu s pedagogy, dětským psychologem a výchovným poradcem. V klášteře strávily dohromady pět dní pod vedením lektorů Vzdělávacího a kulturního centra.

„V rámci programu žáci poznali klášterní zahradu a prohlédli si specifickou výstavu Heliofilie v Galerii Dům, jejímž autorem je Michal Kindernay. Reakcí na tuto výstavu byla akční malba, která děti velice bavila. Poté si děti vyzkoušely malbu portrétů nových kamarádů a tvořily pomocí přírodních materiálů zajímavá díla,“ sdělila lektorka programu Martina Junková.

Na večer pro děti byla připravena noční prohlídka kláštera. Během adaptačního pobytu prošly děti společně s kameramanem Tomášem Valáškem filmovým vzděláváním audiovizuálních dílen Filmfárum. Vyzkoušely si práci v kolektivu filmového štábu v rolích kameramana, střihače, herců či režiséra a vytvořily krátkometrážní film na vlastní motivy.

Adaptační pobyt děti zakončily turistickým výletem k barokní kapli Hvězda, která se nachází na stejnojmenném vrchu Broumovských stěn. Během výletu děti prošly řadou stmelovacích aktivit pod vedením zkušené lektorky Šárky Vávrové. Mimo jiné se od ní děti dozvěděly, jak se příroda na Broumovsku vyvíjela a proměňovala v průběhu staletí.

Celý adaptační program doprovázelo krásné počasí, dobrá nálada dětí, pedagogů i lektorů. Cílem programu bylo, aby se děti během krátké doby blíže poznaly nejen mezi sebou, ale i se svými novými učiteli. „Pobyt v nádherném prostředí benediktinského kláštera si všichni velmi chválili. Za sebe mohu říci, že program, který jsme sestavili spolu s vedením školy přímo na míru všem účastníkům, se vydařil,“ uvedla koordinátorka adaptačních programů Pavla Semeráková.

Tento projekt finančně podpořili Lesy ČR.

Sdílejte na