Restaurování fresek

Navazujeme na tradice slavného klášterního gymnázia

Slavná klášterní knihovna

Historie kláštera i celé oblasti je pevně spojena s působením Břevnovských opatů

Navazujeme na odkaz našich předků a bohatou historii kláštera

Nalezněte unikátní artefakty z dob dávno minulých

Broumovský klášter je jednou z desítek mistrných děl barokních architektů oblasti

Ponořte se do slavné historie Broumovského kláštera

Tento okruh návštěvníky zavede do refektáře, knihovny, sakristie, kostela sv. Vojtěcha i sklepa plného mumií

Prohlédněte si prostory kláštera v doprovodu mnicha

Nádvoří kláštera

Podívejte se na naši práci

Prague Cello Quartet

Benefiční koncert / 28. 9. 2021 od 18:00

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

V letních měsících roku 2012 byl proveden restaurátorský průzkum v části kláštera dotčené realizací projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera. Jeho cílem bylo zmapování etap historické malířské výzdoby, jejího rozsahu a kvality, možnosti její rehabilitace. Krásu výzdoby klášterní knihovny mnoho návštěvníků již obdivovalo. Dlouhodobé zatékání způsobilo zasolení fresky (výkvěty solí na malbě). Ve střední části malby a východní části stropu bylo prokázáno uvolnění omítkových vrstev stropu. Omítky a malby byly poškozeny rovněž statickým narušením obvodové stěny kláštera. Odpadnuté části omítek s malbou byly uloženy na ochozu knihovny. Aby mohla být fresková výzdoba od Jana Karla Kováře (po roce 1740) obnovena, bylo v knihovně postaveno celoplošné lešení se dvěma dřevěnými patry překrytými netkanou textilií. Na horním patře pracují restaurátoři na osazení odpadlých částí fresek a fixaci trhlin. Dvě nádherné barokní stropní fresky byly odkryty ve 2. nadzemním podlaží severozápadní části kláštera. Sondy prokázaly fresky i na zdech místností 2. nadzemního podlaží, z nichž budou ukázky restaurovány.

.
Sdílejte na