Revitalizace kláštera

Navracíme klášterní zahradě dávnou krásu

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

Na přelomu let 2014 / 2015 prošel broumovský klášter výraznou revitalizací, díky niž zde mohlo vyrůst Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Nové prostory poskytly zázemí pro environmentální a humanitní vzdělávací programy, obnovou prošla také celá klášterní Zahrada*, která je oblíbeným místem odpočinku místních obyvatel i návštěvníků Broumovska. 

Video z revitalizace zde. 

Revitalizovaný klášter a zahrada budou slavnostně otevřeny

Ve středu 22. dubna bude slavnostně otevřena revitalizovaná část broumovského kláštera a klášterní zahrady za účasti kardinála Dominika Duky, místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, hejtmana Lubomíra France a břevnovsko-broumovského převora P. Prokopa...

Celý článek

Vodárenská věž

První písemně doložené zmínky o zásobování zahrady vodou pocházejí z roku 1774. V roce 1853 se v zahradě stavěla (nebo dokončovala) stávající vodárenská věž s dnes již zaniklou lázní. Lázeň zaznamenává ještě Cechnerův soupis...

Celý článek

Památník opata Jakuba Chmela

Památník byl postaven k padesátiletému výročí kněžského svěcení opata Jakuba II. Chmela v roce 1804, což tvoří obsah pamětního nápisu na pískovcové kartuši. Vzhled památníku před zahájením restaurátorských prací v r. 2014 byl...

Celý článek

Kašna

Barokní kašna je poskládaná z pečlivě tesaných dílů pískovce božanovského typu. Středový prvek tvořený kvádrem a pilířem dosahuje výšky 200 cm. Váza na pilíři završená ostrví s růžemi symbolizuje znak břevnovsko-broumovského opatství....

Celý článek

Čtvero ročních období

Po čtyři roční období roku 2014 zažívala zahrada stavební i zahradnické práce. Fotografie dávají tušit její proměnu. Základ dnešní zahrady nechal založit opat Tomáš Sartorius po požáru kláštera v roce 1664. Z komentáře veduty kláštera se...

Celý článek

Západní věž

Znak Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově - břevno a růže – v klášteře najdeme na freskách, portálech, pískovcových prvcích i jako ozdobu barokní kašny. Jedna část znaku – růže – je vložena do vázy a s ní...

Celý článek

Stavební obnova kláštera v Broumově intenzivně pokračuje. Času na realizaci ubývá a začínají dokončovací práce

V současné době jsou v klášteře prováděny především práce související s elektroinstalacemi, dokončují se rozvody vody, tepla a odpadů. V chodbách se pokládají...

Celý článek

Oprava kuchařova domu u mostu

Součástí klášterní zahrady je dům u mostu čp. 225 využívaný po značnou část jeho existence pro ubytování kuchaře. Dům je přízemní barokní stavbou s...

Celý článek

Izolace severozápadní zdi

Jako severozápadní zeď kláštera označujeme část obvodové zdi směrem k uličce mezi klášterem a bývalým měšťanským pivovarem. Klášter a uličku...

Celý článek

Restaurování fresek

V letních měsících roku 2012 byl proveden restaurátorský průzkum v části kláštera dotčené realizací projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov...

Celý článek

Opěrné zdi v zahradě

Celá klášterní zahrada je obklopena zdí vystavěnou převážně z pískovcových kvádrů. Na severovýchodě zeď tvoří hranici nad srázem spadajícím ke...

Celý článek

Obnova klášterní zahrady

V lednu a únoru 2014 byly v klášterní zahradě vykáceny stromy a keře. Zahrada byla založena ve 2. polovině 17. století. Její celková rozloha je přibližně 2,5 ha a jako součást...

Celý článek

Kuželník vstane z popela

V severozápadní části klášterní zahrady podél jedné z opěrných zdí se nacházel kuželník. Ve zděné jednopodlažní budově na...

Celý článek

Obrazy uloženy do depozitářů

Obrazy pověšené na chodbách kláštera byly uloženy do depozitářů. V klášterní knihovně bude jako součást prací financovaných z projektu restaurována...

Celý článek

V klášteře probíhají stavební práce

Téměř po celý leden 2014 převládá počasí s teplotami nad bodem mrazu. Podle projektu probíhá v klášteře bourání podlah v 1. nadzemním podlaží a...

Celý článek

Revitalizace kláštera zahájena

Převor P. Petr Prokop Siostrzonek OSB  podepsal smlouvu, která znamená zahájení stavebních prací v areálu kláštera v Broumově. V pátek 15. listopadu 2013...

Celý článek

Sdílejte na