Rozhovor s břevnovsko – broumovským převorem P. Prokopem Siostrzonkem:

Noční hrané prohlídky / Aloisovy lapálie

Každý prázdninový pátek

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Letní vzdělávací programy

hravý prázdninový program pro rodiny s dětmi

více info >

Letem světem, nejen s petem

zážitková výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Prohlídky jsou opět OTEVŘENY pro veřejnost!

Otevřeno denně od 9:00 do 16:00.

více info >

Broumovský klášter prochází rozsáhlou revitalizací. Jak tuto obnovu vnímáte?

Broumovsko, a samozřejmě s ním i klášter, má za sebou nelehká desetiletí poválečné historie. Život v klášteře byl násilně přerušen v r. 1945, pak byla násilně přerušena i snaha o jeho nové oživení za pomoci spolubratrů z USA. Po r. 1990 řeholní komunity nejen v Broumově hledaly svoje nové místo v této společnosti. Oživení života v broumovském klášteře bylo od počátku limitováno tím, že břevnovská komunita nestačila a nestačí oživit zároveň dvě místa. Proto jsem moc rád, že v Broumově tomu pomáhá dění posledních let a spolupráce s těmi, kteří se odhodlali napomoci k tomu, aby se v broumovském klášteře opět opravdově žilo. Aby to nebyly mrtvé budovy.

Jaký vztah k broumovskému klášteru máte? Vzpomenete si na svou vůbec první návštěvu?

Stal jsem se břevnovským benediktinem v ilegalitě, a proto jsem jen krůček po krůčku vnímal celou šíři bohatých a společných dějin kláštera v Břevnově a Broumově. Do samotného broumovského kláštera jsem se dostal až po r. 1990. Svůj vztah k němu jsem si začal více budovat až poté, co jsem se stal převorem-administrátorem po smrti arciopata Anastáze Opaska. Zamilujete si více teprve to, co hlouběji poznáte. A tak můj vztah postupně rostl pozvolným hlubším poznáváním broumovského kraje, který je podmanivý.

Jak vnímáte projekt Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov? Vidíte i nějaká úskalí?

Jak už jsem mnohokrát uvedl, s radostí pozoruji postupné ožívání kláštera. Všichni si uvědomujeme, že se učíme a že stále hledáme, v čem nejlépe navázat na bohatý život našich předchůdců v klášteře. Vždyť v minulých staletích broumovští benediktini kromě hospodářského rozvoje kraje přispívali ke kulturnímu a intelektuálnímu růstu nejen svého, ale i těch, kteří jim byli svěřeni. Je na co navázat!

Můžeme se opět letos těšit na převorské prohlídky v broumovském klášteře?

Velmi rád se objevuji v Broumově, pokud mi to dovolují povinnosti v Břevnově. I svým současným působením chci ukázat, že v minulých staletích oba kláštery neoddělitelně patřily k sobě. A tak se jen vracíme k tomu dobrému, co se na obou místech dařilo v minulosti. 

Sdílejte na