Akce v klášteře

12 čtvrtek
Science Café Extra - Sigismund Bouška a katolická moderna
Broumovský klášter

Science Café Extra - Sigismund Bouška a katolická moderna

Čtvrtek 12. července 2018 od 16:00
Klášter Broumov / Sál Jan Anastáz Opasek - vedle vstupu do Muzea Broumovska

Obnova moderní kultury podle Sigismunda Boušky a Karla Dostála-Lutinova: Nad odkazem české Katolické moderny

V roce 2000 se v Moravské galerii v Brně uskutečnila výstava Zajatci hvězd a snů s podtitulem Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907), již doprovodila stejnojmenná publikace nakladatelství Argo. Dobrá odezva této výstavy a publikace a poměrně velká publikační pozornost věnovaná Katolické moderně v posledních dvaceti letech svědčí o tom, že nyní už jsme schopni reflektovat náboženský, kulturní i politický význam této platformy. Sigismund Bouška byl člověkem múzickým, umělcem i sběratelem umění, a v Katolické moderně reprezentoval především její kulturní pól. Jeho spolupráce s Karlem Dostálem-Lutinovem, podrobně doložena zachovanou korespondencí, tvoří pomyslnou formativní osu Katolické moderny v letech vydávání revue Nový život. Přednáška bude věnována kulturnímu přínosu české Katolické moderny, jejím hlavním osobnostem, jejím ideálům, úspěchům i prohrám, jakož i jejím zahraničním inspiračním zdrojům a domácím pokračovatelům.

Přednášející

PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (nar. 1964), historik umění, odborný asistent Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením na obor Sdružená uměnovědná studia. Autor knihy Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku (2004) a řady dalších publikací. Spolu s Mgr. Romanem Musilem, ředitelem Západočeské galerie v Plzni, připravil k realizaci výstavy a publikace: Zajatci hvězd a snů (2000), Neklidem k Bohu (2006), Gabriel von Max (2011), Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918 (2015) a Gottfried Lindauer: Plzeňský malíř novozélandských Maorů (2015). 

Cena: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska

Zpět na kalendář akcí