25 čtvrtek
Science Café: Jak se dělá korektor české gramatiky
Broumovský klášter

Science Café: Jak se dělá korektor české gramatiky

Čtvrtek 25.4. 2019 od 18:00 hod.
Klášter Broumov / Sál Kreslírna

Zatímco automatický “korektor pravopisu”  je schopen nás upozornit na to, když při psaní textu uděláme chybu ("překlep"), a vznikne tak slovo, které v češtině neexistuje (třeba "čšetina" místo "čeština"), stojí korektor gramatiky před daleko těžším úkolem: rozpoznat, že věta je špatně jako celek, i když v jednotlivých slovech žádný "překlep" není. Ti, kdo používají textový procesor MS Word, tyto dva programy znají jako "červené" a "zelené" vlnovky.

V přednášce se budeme nejprve věnovat obecně teoretickým úvahám o tom, co je „zaručeně“ gramaticky chybná konstrukce (jakéhokoliv) jazyka, a dále pak možnostem, jak takové negramatické konstrukce a věty teoreticky definovat a na takovém základě popsat tak přesně, aby je zvládl odhalit i počítačový program. Na závěr si ukážeme, jak podstatný rozdíl je mezi samotným zjištěním, že věta není dobře, a návrhem její opravy. A jako úplný bonus nakonec se seznámíme s výrazem "serendipita"  a v jejím rámci uvedeme i jisté teoretické (a pro rodilé mluvčí češtiny snad dokonce zábavné) dopady celé práce.

Přednášející: Karel Oliva - jazykovědec a popularizátor českého jazyka a znalostí o něm. Vystudoval matematickou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působil v Bulharské akademii věd, na univerzitě v německém Saarbrückenu a ve výzkumném ústavu pro umělou inteligenci ve Vídni, poté byl dlouhá léta ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Je autorem dlouhé řady odborných i popularizačních publikací, s výsledky jeho aplikované vědecké práce se setkáváte i v programovém balíku Microsoft Office.

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska

Zpět na kalendář akcí