31 čtvrtek
ScienceCafé: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.- Niels Bohr jako komplementární myslitel
ScienceCafé
začátek akce 18 h

ScienceCafé: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.- Niels Bohr jako komplementární myslitel

První část přednášky stručně představí Bohrův život a jeho stěžejní vědecké výsledky tak, jak je nám to podáváno ve školách nebo učebnicích. Vzhledem k tomu, že řada obecně známých a tradovaných informací o Bohrovi – nebo s ním spjatých – je zavádějících (zejména otázka kodaňské interpretace a komplementarity), pokusí se druhá část přednášky tyto představy ukázat v jiném světle. K tomu je potřeba nahlédnout do Bohrova intelektuálního vývoje. Teprve pak zjistíme, že například tzv. princip komplementarity není žádným principem, nýbrž novým epistemologickým rámcem myšlení pro 21. století.

Ve třetí části přednášky se seznámíme s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani a rovněž s některými významnými vědci, kteří v této Mekce kvantové teorie působili. Nakonec si připomeneme filosofickou i humornou atmosféru tzv. kodaňského ducha, jenž v Bohrově Ústavu vládl. Hodinová přednáška bude obohacena projekcí dánského dokumentu o Bohrovi z roku 1952 s českými titulky (20 min.), v němž Bohr hovoří o svém vědeckém působení a komplementárním způsobu myšlení ve vědě i mimo ni.

Přednášející: Mgr. Filip Grygar, Ph.D. 
Katedra filosofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice


Sál Kreslírna, Klášter Broumov

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (pro studenty)

Rezervace vstupenek: martina.junkova@broumovsko.cz, tel: 491 521 299; 734 443 165

Zpět na kalendář akcí