13 čtvrtek
ScienceCafé: Od původu člověka k Morálce lidské mysli
Broumovský klášter

ScienceCafé: Od původu člověka k Morálce lidské mysli

Čtvrtek 13. června 2019 / 18:00
Klášter Broumov / Sál Kreslírna

Čím se zabývá evoluční etika? Co je neuroetika a experimentální etika? Můžeme s pomocí přírodních věd vysvětlit morálku? Odkud se vzaly hodnoty? Jak dlouhá je cesta od reakcí buněk k morálnímu jednání? K čemu nás vycvičil přírodní výběr? Proč jsou morální rozhodnutí nesnadná? Mohou nám přírodní vědy odpovědět na otázku Proč být morální? Má naše mysl nějakou morálku? A kdo je Jonathan Haidt?

Od roku 1871, kdy Darwin publikoval knihu O původu člověka, se pomalu začalo rozvíjet naturalistické vysvětlení původu a základů morálky, které se opíralo o evoluční teorii. Empiricky a experimentálně zaměřené  snahy o vysvětlení morálky a morálního rozhodování jsou příznačné pro současnou evoluční etiku, experimentální etiku a neuroetiku, které se opírají o poznatky přírodních věd. Přednáška krátce představí knihu  Jonathana Haidta s názvem Morálka lidské mysli právě v kontextu soudobých naturalistických vysvětlení morálních fenoménů.

Přednášející: Radim Brázda / Působí na Katedře filozofie FF MU, přednáší dějiny etiky, dějiny filozofie v období renesance, zabývá se problémy soudobé etiky, německou filozofií 20. a 21. století. Zajímá se o filozofické reflexe humoru, smíchu a jídla.

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Pořadatel: Agentura pro rozvoj Broumovska

Zpět na kalendář akcí