Akce v klášteře

21 čtvrtek
Science.Dialog Café: České benediktinské nebe. Barokní nástěnné malby v břevnovsko-broumovském opatství
ScienceCafé
začátek akce 18 h

Science.Dialog Café: České benediktinské nebe. Barokní nástěnné malby v břevnovsko-broumovském opatství

Čtvrtek 21. 9. 2017 od 18:00
Sál Kreslírna / Klášter Broumov

Přednáška Martina Mádla z cyklu Science.Dialog Café.

Charakter barokní architektury do značné míry ovlivňovala bohatá nástěnná a nástropní malířská výzdoba. V 17. a 18. století se v českých benediktinských klášterech a kostelech vedle sebe uplatňovaly různé námětové okruhy, jež se utvářely na základech benediktinské spirituality, ale také specifické české benediktinské duchovní tradice, sahající do 10. století. Vedle oslavy řádového patriarchy sv. Benedikta a jeho následovníků se tak na nástěnných malbách setkáme i s českými benediktinskými patrony sv. Vojtěchem a sv. Prokopem, ale také s dalšími osobnostmi spjatými s historií zdejších benediktinských klášterů. Připomenutím ctností svých světců a jejich zásluh na christianizaci Evropy se přitom benediktini v Břevnově a Broumově prostřednictvím maleb snažili poukázat na historický význam svého řádu, na zakladatelské dílo v českých zemích i na výjimečné postavení břevnovsko-broumovského opatství v církevní hierarchii.

Přednášející: Martin Mádl pracuje jako historik umění v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Ve své práci se zaměřuje na dokumentaci a výzkum umění 17. a 18. století, především na barokní nástěnné malířství ve střední Evropě. Je spoluautorem monografií o malířích Carpoforu a Giacomu Tencallovi a o barokních nástěnných malbách v klášterech benediktinů v českých zemích.

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)

Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Zpět na kalendář akcí