Seminář pro pedagogy a ekopedagogy - Environmentální aspekty potravin

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Environmentální aspekty potravin - co vede lidi ke specifickým stravovacím návykům?

Akreditovaný MŠMT

Termín: čtvrtek 7. května 2015 od 11  do 16.30 hod

Lektorka Gabriela Hájková z Lipky – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

SEMINÁŘ NABÍDNE:

Představení výukového programu 100 lidí, 100 chutí a jeho prožití v praxi.

Seznámení s různými stravovacími návyky, jejich specifiky a úskalími.

Diskuzi k metodice výukového programu a diskuzi nad vlivem potravin a toho, co jíme, na životní prostředí.

Součástí programu je i prohlídka revitalizovaných prostor kláštera.

Účastníci si v roli žáků projdou celý výukový program zaměřující se na potraviny a získají k němu metodiku doplněnou o další náměty do výuky. 

Termín uzávěrek přihlášky je 4. 5. 2015

Účastnický poplatek je 150 Kč. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Šárka Vávrová, sarka.vavrova@broumovsko.cz, 728567176

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Klášterní 1, 55001 Broumov

Sdílejte na