Severní stěna broumovského kláštera dostane novou fasádu

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

6. srpna 2015 - Opravy broumovského kláštera pokračují. Novou fasádu získá zbylá část severní stěny benediktinské památky, kde v těchto dnech vyrostlo čtyřicet metrů vysoké lešení. Broumovské stavební sdružení, které se stalo vítězem výběrového řízení, tady bude během následujících dvou měsíců pracovat na dokončení zbývající části nové fasády. 

„Jde o technicky mimořádně náročné práce. Lešení je vysoké čtyřicet metrů, postavit se muselo ve strmém svažitém terénu, chyběla tam rovina pro základ lešení, a stěna navíc není hladká, ale profilovaná, s různými římsami, které to lešení musí obejít, takže jde vlastně o dvě lešení vedle sebe,“ uvedl architekt Jan Slavík, technický zástupce Benediktinského opatství.

Pokud to umožní klimatické podmínky, nová fasáda by měla být hotova do konce září. „Tyto stavební úpravy budou financovány z prostředků Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Přislíbeny jsou dva miliony korun,“ dodal Jan Slavík. V plánu na příští rok pak je nová fasáda pro zbývající východní stěnu, pro níž se nyní připravuje projektová dokumentace. Na tyto opravy je taktéž přislíbena dotace z Ministerstva kultury. 

Sdílejte na