Západní věž

6. Broumovské diskuse / 6.–7. 11. 2019

Přijďte diskutovat o důvěře a porozumění se zajímavými hosty...

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Znak Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově - břevno a růže – v klášteře najdeme na freskách, portálech, pískovcových prvcích i jako ozdobu barokní kašny. Jedna část znaku – růže – je vložena do vázy a s ní umístěna na severní věži kláštera. Druhá část – břevno – tvoří spolu s vázou zakončení věže západní. Od podzimu roku 2013 bylo viditelné naklonění vázy s břevnem, proto oprava v říjnu 2014 přišla v nejvyšší čas. Při sejmutí prvku z věže nebyly uvnitř nalezeny jakékoliv předměty z minulosti. Oprava se uskutečnila tak rychle, že jsme dali přednost fotografickému zachycení průběhu sejmutí a následnému vyzdvižení vázy s břevnem, takže ani při další opravě naši potomci nenaleznou jakýkoliv předmět z doby dnešní. Avšak všichni, kdo jsme byli pracím přítomni, jsme na původní stavebníky vzpomínali: jak se jim asi pracovalo bez jeřábu? Díky minulým řemeslníků, ale i dnešním – stačí se podívat na fotky, že jsou šikovní.

Sdílejte na