Skály, písek, puzzle? Nová hravá expozice láká do kláštera

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

17. června 2015 - Nová výstava, která poučí, pobaví a zaujme i nejmenší návštěvníky láká k návštěvě benediktinského kláštera v Broumově. Interaktivní expozice s názvem Infobod „Krajina, pískovec a člověk v broumovském klášteře“ byla v červnu zpřístupněna v nových prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Výstava představuje geologickou i biologickou rozmanitost broumovského regionu za pomoci několika různě zaměřených stanovišť s mnoha informačními i herními prvky, na nichž se vyřádí malí i velcí návštěvníci. „Naším mottem při přípravě výstavy bylo: Představme na malém prostoru některé překvapivé souvislosti, které mohou návštěvníci nacházet v krajině Broumovska. Překvapme návštěvníka bohatstvím toho, co není vidět na první pohled,“ uvedla Jitka Klímová ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Unikátní pohled do krajiny

Návštěvníci si v Infobodu mohou zalistovat obrazovou kronikou Broumovska, prohlédnout si panely ukazující příchod benediktinů, lidovou a sakrální architekturu. „Také se mohou seznámit s fenomény Broumovska ve Fauně a Floře, se vznikem skalních měst na Broumovsku, anebo s typickým jevem Inverzí. Hlavní dominantou celého Infobodu je velká skála s ochozem, která umožnuje unikátní pohled do krajiny Broumovska,“ dodala Jitka Klímová.

Nedílnou součástí expozice jsou také interaktivní zastavení. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou vyzkoušet postavit starou chalupu, složit zavěšené puzzle, seznámit se s rašeliništěm a na maketě pozorovat stáří rašelinišť na Broumovsku. Expozice je financována z operačního programu ŽP z prostředků Státního fondu ŽP ČR a Agentury pro rozvoj Broumovska. Díky této finanční podpoře je pro návštěvníky do expozice vstup zdarma.       

Sdílejte na