Skriptorium

Prague Cello Quartet

Benefiční koncert / 28. 9. 2021 od 18:00

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků pozitivní vztah k přírodnímu a historickému dědictví chce vzdělávací program Skriptorium. Program, navazuje na tradici původního klášterního vzdělávání. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověku. V naší středověké písárně si žáci vyzkouší psaní brkem u středověkých stolků, v papírně si vyrobí ruční papír a zkusí brousit pergamen, v barvírně vyrobí přírodní akvarelové barvy, nebo vajíčkovou temperu. Žáci poznají, jak vznikaly středověké knihy a herbáře.

1. SKRIPTORIUM – BYL JEDNOU JEDEN PÍSAŘ

Aneb příběh mnicha, který se stal klášterním písařem. Žáci se dozvědí o středověké profesi písařů a jejich pracovní náplni ve Skriptoriu. V nově vzniklém zázemí klášterního Skriptoria se naučí technice malby a základu písma, vyzkoušejí si psát husím brkem.

Cíle programu:
Žáci hlouběji proniknou do historie písemnictví, dokáží ocenit hodnotu starých knih a iluminací.

2. SKRIPTORIUM – ZA PŘÍBĚHEM PAPÍRU

Víte, co to je pergamen, jak se vyráběl a k čemu sloužil? To vše si ukážeme v nově zrekonstruované středověké papírně, kde se děti seznámí s technikou výroby papíru. Uvidí a vyzkoušejí si těžkou práci pergameníka. Dozvědí se, jak se papír vyvíjel a z jakých materiálů vznikal, než došel do podoby, v které ho známe dnes. V neposlední řadě si vytvoříme také ruční papír s vlastním vodoznakem.

Cíle programu:
Žáci poznají historický vývoj materiálů sloužících ke psaní a porozumí výrobě pergamenu a papíru.

3. SKRIPTORIUM – KOUZLA BAREV

Víte, kdo to byl iluminátor? Že ne? Pojďte tedy s námi do středověké barvírny, která vám jeho profesi představí blíže. Zavedeme vás do světa bádání a experimentování. Máte zde možnost naučit se kulinářskému řemeslu „mistra míchače“ a společně tak vytvořit pomocí různých pracovních technik a postupů barvy různých odstínů a konzistencí.  A to vše bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů našich benediktinských předků. Zástěry s sebou!

Cíle programu: 
Žáci poznají význam přírodních materiálů pro vznik barev ve středověku. Seznámí se se středověkými postupy a recepty. 

4. PROHLÍDKA KONVENTNÍ KNIHOVNY A VÝSTAVY "KNIHOVNY BENEDIKTINSKÝCH KLÁŠTERŮ"

Pojďme porozumět významu knih pro benediktinský klášter. Proč a jak vznikaly knihy ve středověku? Kdo knihy pro klášter vybíral a odkud knihy pocházely? Jak se knihy psaly, zdobily i značily? Které knihy byly zakázané a které vzácné? A jak o klášterní knihovnu pečujeme dnes? Historií broumovské klášterní knihovny nás provede výstava Knihovny benediktinských klášterů a prohlídka konventní knihovny s pracovními listy. 

Cíle programu:
Žáci poznají, jak vznikaly knihy pro benediktinské kláštery a porozumí významu (úloze) knihy pro řeholní život.


Cíle programu:
Poznání a porozumění procesu vzniku knihy. Porozumění významu ruční práce.

5. KNIHTISK 

Jak složitá byla práce středověkého písaře v porovnání s prací v knihtiskařskédílně? Objevíme tisk psaného slova a ilustrací pomocí dřevěných šablon a liter na replice knihtiskařského stroje, proměníme se v dělníky knihtiskařské dílny. Vytiskneme svou první stranu knihy.

Cíle programu:
Žáci poznají knihtisk a porozumí přelomovosti jeho vynálezu. Dokáží popsat rozdíl mezi výrobou knih před knihtiskem a po jeho vynálezu.

Skriptorium bylo finančně podpořeno díky projektu "Malovaná zahrada" z prostředků Státního fondu životního prostředí.
Knihtisk byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

Kontaktní osoba pro rezervaci
Martina Junková
Telefon: +420 734 443 165
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz