Studenti z Kosova, Číny, Indie či Islandu filmovali v klášteře

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

26. listopad 2015 - V polovině listopadu přivítal broumovský klášter víc jak třicet studentů pražských uměleckých škol na filmovém workshopu organizovaném Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze. Krom (menšiny) Čechů pocházeli ostatní – v angličtině studující studenti – z Indie, Kosova, Číny, Francie, Ruska, Turecka, Islandu, Kanady, Rakouska, Makedonie, Tchaj-vanu či Řecka. Studenti různých uměleckých oborů se tu zúčastnili čtyřdenního filmového workshopu Cinemadance a střechu nad hlavou i prostory k tvoření jim poskytlo Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov s novým ubytováním Dům hostů.

Mezinárodní filmový workshop

„Smysl workshopu spočívá v tom, že skupina studentů přijede na zajímavé místo a pod vedením zkušených pedagogů a zároveň tvůrců rozdělená do malých týmů udělá film. Vlastně kolik týmů, tolik filmů a všechno se to musí stihnout za tři dny. Ve čtvrtek večer se rozlosují skupiny a v neděli před obědem se pustí hotová dílka. Otitulkovaná, opatřena zvukem, jak se patří a samozřejmě precizně sestříhaná - jenom na střih máme dva tutory navíc. Systém práce s jednotlivými skupinami a také dodatečné úkoly, které dostávají a o kterých nemůžu moc víc prozradit, protože celý Cinemadance musí zůstat zahalen tím správným tajemstvím, studenty odvedl od prvoplánové práce s prostorem a případně jednoduše se nabízejícími tématy a oni s prostorem kláštera pracovali vlastně velice svobodně a kreativně, ostatně jako s celým městem Broumov, které ve filmech taky hrálo. Prostě se ukazuje, že krásná budova s pořádnou historií, nádherné zahrady a ideálně veliké a fotogenické město jsou pro takový Cinemadance perfektní,“ sdělila Jitka Hejtmanová, programová vedoucí zahraničních programů FAMU International.

 

Sdílejte na