Akce v klášteře

17 neděle
Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
Broumovský klášter

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod.
okolí Broumova

Oslavme společně Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští exkurzí po krajině Broumovska. Budeme se věnovat současnému stavu krajiny, příčinám sucha, představíme si metody vedoucí k zádrži vody v krajině. Se zkušeným lektorem Jiřím Malíkem navštívíme lokality v okolí Broumova s nevhodnými zásahy do krajiny. Součástí exkurze je i odborná přednáška.

Sraz na nádvoří broumovského kláštera ve 13:30 hod.

O trase: Mírný terén, trasa do 6 km

Cena: 80 Kč / dospělý, 40 Kč / dítě
Rezervace: sarka.vavrova@broumovsko.cz
Pořadatel: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. 

Zpět na kalendář akcí