Tiskárna nabízí špičkové služby a produkty - jejich zakoupením pomáháte rozvoji regionu...

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Tiskárna Centrum služeb Broumov je plně vlastněna Agenturou pro rozvoj Broumovska (APRB). Ta založením tiskárny reagovala na potřeby vzniku sociální firmy v Broumově a zároveň na snahu o vytvoření udržitelné podnikatelské činnosti, která by přispěla na neziskové aktivity mateřské neziskovky. Tento koncept se ukázal být velmi náročným na realizaci. Vstoupili jsme do dvou nových oblastí – tiskařiny a sociálního podnikání. 

Zaměření na kvalitu

První oblast řešíme maximálním zaměřením na kvalitu. „Naši konkurenceschopnost jsme založili na nejlepší dostupné technologii,“ říká k tomu David Ticháček, vedoucí tiskárny. Tiskárna tak nabízí kvalitní služby a produkty v oblasti tisku: fotoknihy, puzzle, vizitky, katalogy, samolepky či letáky a mnohé další. Díky nejmodernějším technologiím poskytuje tisky ve vysoké kvalitě pro všechny typy firem, pro neziskové organizace, ale třeba i městské a obecní úřady.  „Díky našim zkušenostem s potřebami státní správy a samosprávy nabízíme paletu služeb, která odpovídá jejich požadavkům. Vzhledem k tomu, že se polygrafické technologie neustále vyvíjí, jsme schopni optimalizovat náklady na tiskové práce nebo formou polygrafického auditu odhalit plýtvání při nevhodně zvoleném zadání či nevhodnou volbou tiskové technologie,“ vysvětluje David Ticháček, vedoucí Centra služeb Broumov.

Chráněné pracovní místo

V červenci loňského roku se společnost stala Chráněným pracovním místem. Splňuje tedy podmínky pro zaměstnávání více jak padesáti procent zaměstnanců z kategorie osob znevýhodněných. V současné době společnost zaměstnává tři osoby s klasifikovaným zdravotním postižením a celkem už jich od svého založení v roce 2012 zaměstnala šest. I díky tomu může dodávat své služby v režimu tak zvaného náhradního plnění.  „Jako sociální firma přispíváme zaměstnáváním lidí se ztíženým přístupem na trh práce k soudržnosti společnosti a možnosti odpovědného přístupu k rozvoji regionu. V případě dosažení zisku jde padesát procent zpět na investice do rozvoje našeho podnikání a zbytek na projekty Agentury pro rozvoj Broumovska,“ zopakoval David Ticháček.

Více informací na: www.tiskarna-broumov.cz/

Sdílejte na