Univerzita třetího věku

Studujte každý rok nová témata z historie, literatury či ochrany přírody

Vinum et Cetera / 8.6.2019

Oblíbená ochutnávka nejlepších českých a moravských vín v areálu kláštera

více info >

Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

hudební událost léta

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody.

Semestry:

Zimní semestr / říjen - leden
Letní semestr / únor - květen

Poplatek: 250 Kč / semestr

Zájemci, kteří by se chtěli přihlásit, si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese univerzita@broumovsko.cz nebo se stavit osobně v kanceláři Agentury pro rozvoj Broumovska na adrese Klášterní 1, Broumov.

Více informací: +420 491 521 283, +420 734 443 161

Zimní semestr

Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UHK se představuje

1. Pečeti církevních řádů a jejich představitelů ve středověku a raném novověku.

18. 10. 2018, 13:00, Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

2. Kuks – fenomén českého baroka.

15. 11. 2018, 13:00, Mgr. Jindřich Kolda

3. Genealogie – aneb po stopách našich předků.

13. 12. 2018, 13:00, Mgr. Eva Vodochodská

4. Malíř a písmák Alois Beer z Dobrušky a jeho návštěva Broumova

17. 1. 2019, 13:00, PhDr. Zdeněk Zahradník

Letní semestr

Ženy v historii českých zemí

1. Královny a urozené ženy v husitských Čechách.

21. 2. 2019, 13:00, PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

2. Polyxena z Lobkovic – obdivovaná i nenáviděná první dáma království.

21. 3. 2019, 13:00, doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

3. Výjimečné profesní kariéry slezských žen barokní doby.

11. 4. 2019, 13:00, prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

4. „Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát“. Milada Horáková (1901–1950).

16. 5. 2019, 13:00, prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Sdílejte na