Září: Martin Ryšavý, Anna Wanik

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Martin Ryšavý (1967 v Praze), prozaik. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (obor biologie) a FAMU (obor scenáristika). Od roku 2005 pracuje na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU jako odborný asistent. V letech 2009–2016 byl vedoucím Katedry scenáristiky a dramaturgie, v současnosti je opět odborný asistent. Věnuje se literární činnosti, zejména tvorbě románů, a filmové dokumentaristice. Žije v Praze. Hovoří česky a rusky, pasivně anglicky.

Anna Wanik je bohemistka, tlumočnice a zakladatelka nadace Kukátko, která podporuje česko-polské kulturní vztahy. Spolupracuje s literárními festivaly (Mezinárodní festival povídky, Měsíc autorského čtení, festival Hory literatury). Překládá českou beletrii a komerční texty. Spolu s Katarzynou Dudzic přeložila do polštiny knihu Umění a kýč českého estetika Tomáše Kulky, později  i jeho další knihu Umění a falzum. V roce 2016 přeložila román Zůstaňte s námi od Marka Šindelky (nakl. Afera). V roce 2017 se zúčastnila rezidenčního pobytu pro překladatele v Praze, který uspořádalo České literární centrum. V poslední době dokončila překlad Wittgensteinovy knihy faktů od Ladislava Čumby (nakl. Iskry), přeložila knihu pro mládež Transport na věčnost od Františka Tichého (nakl. EMG) a další knihu od Marka Šindelky Mapa Anny (nakl. Afera).

Sdílejte na