Hortus Musicalis Broumov

Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Projekt “Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita” rozšíří nabídku Vzdělávacího a kulturního centra Broumov o nové programy, posílí kapacitu instituce, včetně posílení spolupráce a kulturní výměny mezi Českou republikou a Norskem, a zároveň přispěje k rozvoji regionu a k posílení soudržnosti místní sociálně různorodé komunity. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–2021, z programu KULTURA. Projekt startuje v červnu 2021 a potrvá do dubna 2023. Celkové náklady projektu jsou 5 246 435 Kč, výše samotného grantu pak 4.721.827 Kč.

V klášteře díky projektu vzniknou nové ateliéry pro hudební rezidence a bude modernizováno nahrávací studio, díky čemuž vznikne nový prostor pro koncentrovanou tvorbu hudebních tvůrců. Během následujících dvou let se uskuteční čtyři měsíční cykly hudebních rezidencí, kterých se zúčastní vždy jeden rezident z České republiky a jeden rezident z Norska. Za českou stranu se hudebních rezidencí zúčastní jazzová skladatelka a hudebnice Kristina Barta (v listopadu 2021), skladatel a muzikolog Aleš Březina (v březnu 2022), skladatel, herec a pedagog Jan Matásek (v říjnu 2022) a muzikant, producent a skladatel Jan P. Muchow (v dubnu 2023). Výběr norských rezidentů zajišťuje v současnosti partner projektu. Hudební rezidenti budou mít nejen prostor pro kreativní uměleckou tvorbu v klášterních hudebních ateliérech a nahrávacím studiu. Zapojí se také do spolupráce s místní komunitou, se kterou budou sdílet výsledky své hudební rezidence a také jí pomohou zpřístupnit svět současného hudebního umění.

Tým Vzdělávacího a kulturního centra Broumov absolvuje dva pracovní pobytu v Norsku, na kterých se seznámí s předními projekty norské hudební scény se zkušenostmi z provozování hudebních rezidencí. V areálu kláštera se na jaře roku 2022 uskuteční dvoudenní konference, zaměřená na tematiku kulturních a kreativních průmyslů se zaměřením na soudobou hudbu, a v roce 2023 bude uspořádán třídenní multižánrový hudební festival, kde bude prezentována mj. činnost hudebních rezidentů.

Partnerem projektu je asociace NOPA (Norská společnost skladatelů a textařů), která do Broumova vyšle na hudební rezidence své členy, podělí se o své know-how z oblasti autorských práv aj., a zajistí českému projektovému týmu program pracovních pobytů v Norsku.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.  Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004. Aktuálně je zde realizováno již třetí programové období, ve kterém bude poskytnuta podpora 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč) – a to projektům zaměřeným především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. https://www.eeagrants.cz

Hudební rezidenti

Hudebních rezidencí, které jsou součástí projektu Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita, se účastní: ...

Celý článek

TZ - V broumovském klášteře byl zahájen hudební projekt Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita

30. 6. 2021 | Broumov – Počátkem června byl ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov v broumovském klášteře zahájen projekt s názvem Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita. Díky němu klášter během...

Celý článek

Nahrávací studio

Nabízíme nahrávání hudby nebo mluveného slova s možností náběrů v přilehlých revitalizovaných sálech, které jsou přímo napojeny na režii studia. Místnosti disponují rozmanitými akustickými možnostmi, které lze upravovat pomocí...

Celý článek

Sdílejte na