Literární domek

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Na jaře roku 2017 jsme zahájili spolupráci s Českým literárním centrem, díky které se původní Kuchařův domek v klášterní zahradě proměnil v Literární domek. Čeští i zahraniční autoři sem pravidelně přijíždějí na rezidenční pobyty, jejichž cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost se s rezidenty setkat na Literárním Café. Jde o neformální besedy a autorská čtení, která se konají vždy jednou měsíčně v prostorách Městské knihovny v Broumově. 

2021

V roce 2021 pokračujme ve spolupráci s Českým literárním centrem, Goethe Institutem, Domem Literatury ve Wroclavi a Českou obcí překladatelů....

Celý článek

2020

Rezidenční pobyty byly ovlivněny světovou pandemií COVID19. Na jaře jsme přivítali pouze jednu německou rezidentku, ostatní nemohli přijet kvůli uzavření hranic. Polské rezidenty v podzimních nahradili čeští spisovatelé....

Celý článek

2019

Počátkem roku 2019 odstartovala spolupráce s Obcí překladatelů, díky níž do Literárního domku zavítali první čeští překladatelé....

Celý článek

2018

Zatímco v roce 2017 byly broumovské rezidence určené pouze českým tvůrcům, v roce 2018 sloužil Literární domek díky spolupráci s německým Goethe Institutem a polským Wrocławským Domem Literatury rezidencím mezinárodním, které...

Celý článek

2017

Od července do prosince 2017 zavítalo do Literárního domku celkem čtrnáct českých tvůrců s třinácti projekty. Osm spisovatelů pracovalo na próze, jeden na básnické sbírce, dva projekty byly komiksové a dva překladatelské: David...

Celý článek

Sdílejte na